Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet har tillsatt en delegation för understödsärenden och en bedömnings- och understödssektion

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2017 13.37 | Publicerad på svenska 10.4.2017 kl. 12.07
Pressmeddelande 48

Statsrådet har tillsatt delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden och en separat bedömnings- och understödssektion till delegationen i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet (SHM)

Organisationernas röst ska höras i delegationen

Delegationen för understödsärenden har till uppgift att lämna utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet om de allmänna riktlinjerna för understödsverksamheten och de strategiska riktlinjerna. Delegationen utvecklar och utvärderar också understödspolitiken och organisationsverksamheten. I delegationen för understödsärenden ingår personer som social- och hälsoorganisationerna har föreslagit. Därmed kommer organisationernas röst att höras i delegationen.

Bedömnings- och understödssektionen garanterar att allt sker opartiskt

Bedömnings- och understödssektionen tar ställning till understödsförslagen. Sektionen kan också göra bedömningar av den verksamhet som bedrivs av organisationer som avses få understöd. Sektionens medlemmar får inte stå i anställningsförhållande eller ha andra bindningar till dem som ansöker om understöd. På det sättet garanterar bedömnings- och understödssektionen att understödsverksamheten är opartisk.

Mandatperioden för både delegationen och bedömnings- och understödssektionen är 16.4.2017 - 15.4.2021.

Understödsverksamheten vid Social- och hälsoorganisationernas understödscentral

Beredning, utbetalning, uppföljning och övervakning av understödsförslagen överfördes vid årsskiftet till Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). STEA finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, men är ändå en självständig myndighet. Bedömnings- och understödssektionen tar ställning till STEA:s understödsförslag.

Medlemmar i delegationen för understödsärenden

Ordförande:

verksamhetsledare Tuija Brax, Finlands Hjärtförbund

Vice ordförande:

verkställande direktör Pekka Räsänen, Dövas Servicestiftelse

Medlemmar och suppleanter:

verksamhetsledare Janne Juvakka, Diabetesförbundet i Finland
suppleant verksamhetsledare Markku Hyttinen, Hengitysliitto

verksamhetsledare Lisbeth Hemgård, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
suppleant verksamhetsledare Mikaela Romantschuk-Pietilä, Förbundet Hem och Skola i Finland

generalsekreterare Riitta Särkelä, Förbundet för mödra- och skyddshem
suppleant ansvarig organisationschef Eero Pirttijärvi, SOVATEK-stiftelsen

generalsekreterare Hanna Markkula-Kivisilta, Rädda Barnen rf
suppleant generalsekreterare Milla Kalliomaa, Mannerheims Barnskyddsförbund

verksamhetsledare Sari Tervonen, Epilepsiförbundet
suppleant verksamhetsledare Marja Tuomi, Omaishoitajat ja läheiset ry

verksamhetsledare Sonja Raunio, Tunne Rintasi ry
suppleant verksamhetsledare Teemu Tiensuu, Sininauhaliitto

specialsakkunnig Juha Guttorm, Sami Soster ry
suppleant organisationschef Kiril Häyrinen, SOSTE Finlands social och hälsa rf

verksamhetsledare Pia Hytönen, FinFami Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf
suppleant organisationschef Sari Kokko, Synskadades förbund

verkställande direktör Juha Pantzar, Garanti-Stiftelsen
suppleant verkställande direktör Hilkka Halonen, Meriva-säätiö

SVL Pirkko Karjalainen
suppleant organisationskoordinator Veli-Matti Ahtiainen, Finlands Röda Kors

verksamhetsledare Miia Hänninen, Barnskyddsorganisationer i Egentliga Finland rf
suppleant överinspektör Marita Uusitalo

JD Kaijus Ervasti
suppleant verksamhetsledare Jussi Saramo, Solaris-lomat ry

Medlemmar i bedömnings- och understödssektionen

Ordförande:

riksdagsrådet Raimo Vistbacka

Vice ordförande:

partner Pia Pohja

Medlemmar:

förmånschef Tuula Ahlgren, Folkpensionsanstalten
personlig suppleant professor Aila-Leena Matthies, Jyväskylä universitet

docent Jorma Niemelä
personlig suppleant specialsakkunnig Ellen Vogt, Finlands Kommunförbund

professor Ossi Rahkonen, Helsingfors universitet
personlig suppleant PD Nelli Hankonen, Tammerfors universitet

utvecklingschef Airi Partanen, Institutet för hälsa och välfärd
personlig suppleant docent Reijo Väärälä, Lapplands universitet

professor Mikko Niemelä, Åbo universitet
personlig suppleant stadsrådet Hannes Manninen

Ytterligare information

Raimo Ikonen, avdelningschef, tfn 02951 63517
Matti Pulkkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63199

Tillbaka till toppen