Hoppa till innehåll
Media

Statsunderstöd kan sökas för missbrukarrehabilitering av mammor med missbruk

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2019 16.05
Nyhet

Tjänsteproducenter som tillhandahåller missbrukarrehabilitering kan nu ansöka om statsunderstöd för att trygga tjänster för mammor med missbruksproblem. Med tjänsterna avses missbrukarrehabilitering bestående av heltäckande vård och rehabilitering. Statsunderstöd beviljas inte för enbart avgiftningsvård.

Statsunderstöd kan sökas för 2020 och 2021 med förbehållet att riksdagen godkänner anslaget i statsbudgeten. Understöden fördelas så att 3 miljoner euro delas ut för vartdera året.

Understöd kan sökas av en privat eller offentlig tjänsteproducent, en sammanslutning av sådana eller en takorganisation. Av de sökande krävs tidigare erfarenhet av och specialkompetens i tillhandahållande av tjänster för berusningsmedelsanvändande gravida kvinnor, nyblivna mammor och mammor i spädbarnsfamiljer.

Statsunderstödet beviljas av social- och hälsovårdsministeriet. Ansökningarna handläggs vid både Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet.

Ansökningstiden går ut den 9 december 2019.

Ytterligare information

Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 389 (frågor om tjänster för mammor med missbruksproblem)

Helena Ewalds, enhetschef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 410 (frågor om tjänster för mammor med missbruksproblem)

Kati Hokkanen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 727 (frågor om statsunderstödsprocessen)

Tillbaka till toppen