Hoppa till innehåll
Media

Statsunderstöd kan sökas för att utveckla och utvidga assistanshundsverksamheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.5.2019 16.31
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser 150 000 euro i statsunderstöd för att utveckla och utvidga assistanshundsverksamheten. Syftet är att skola flera assistanshundar och få dem snabbare i användning med hjälp av olika utbildningsmodeller.

Med assistanshund avses en utbildad hund som hjälper personer med fysisk funktionsnedsättning i de dagliga sysslorna. Assistanshunden kan bistå bland annat vid självständigt gående, hämta föremål till föraren, påminna om att det är dags att inta läkemedel eller vid behov kalla på hjälp. På detta sätt förbättrar en utbildad hund möjligheterna för en person med fysisk funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv och röra sig i samhället.

Enligt en utredning som riksdagens revisionsutskott fått finns det dock alltför få assistanshundar. Behovet är rentav tiotals gånger större än tillgången.

Ansökan om understöd för utveckling av assistanshundsverksamheten kan lämnas in av allmännyttiga samfund, föreningar eller stiftelser, läroanstalter eller hundskolor som utbildar assistanshundar eller som koordinerar utbildning av assistanshundar. Ansökningstiden går ut 31.5.2019

Understöd beviljas till en eller flera sökande. Understödet kan användas till utgången av 2021.

Ytterligare information

Anne Kanto-Ronkanen, specialsakkunnig, [email protected] tfn 0295 163 153 (frågor som gäller assistanshundar)
Kati Hokkanen, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 163 727 (frågor som gäller statsunderstödsprocessen)

Tillbaka till toppen