Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredningsgrupp för att reformera tjänsteproduktionen inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet
16.12.2015 15.26
Pressmeddelande 217/2015

En sakkunniggrupp vid social- och hälsovårdsministeriet ska börja bereda en ny slags tjänsteproduktion för de framtida självstyrande områdena. För att bereda sig för genomförandet av reformen utser projektgruppen för social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformen en beredningsgrupp för att utveckla tjänsteproduktionen. Gruppens mandatperiod är 16.12.2015–15.4.2019.

Från ingången av år 2019 överförs ordnandet av social- och hälsotjänsterna från kommunerna till de självstyrande områdena. Beredningsgruppen lägger fram förslag om hur man inom ramen för social- och hälsovårdens nya servicestruktur kan genomföra en integration av tjänster och obrutna servicekedjor. Detta innebär att alla social- och hälsotjänster kommer att i framtiden ledas som en helhet inom de självstyrande områdena. Tjänsterna förenas ur klientens synvinkel till en smidig vård- och servicekedja från basservice till specialtjänster. Avsikten är att på det sättet åstadkomma effektivare tjänster till lägre kostnad.

Detta förutsätter ny förändringsledning när arbetsformer och verksamhetskultur förändras. Sådana utvecklingsprojekt och reformer har i praktiken redan genomförts i flera social- och hälsovårdsorganisationer. Det är nödvändigt att för social- och hälsovårdsreformen få tillgång till information från god verksamhetspraxis.

Experter på den praktiska ledningen och utvecklingen av tjänsteproduktionen har bjudits in till beredningsgruppen från bland annat kommuner, sjukvårdsdistrikt och organisationer inom social- och hälsovårdssektorn och företagssektorn. Gruppens ordförande är direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet.   

Ytterligare information:

direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, tfn 02951 63382
projektchef, understatssekreterare, Tuomas Pöysti, tfn 02951 63012
överdirektör Kirsi Varhila, tfn 02951 63338

alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Tillbaka till toppen