Hoppa till innehåll
Media

Beredningsgrupp har tillsatts för att bereda lagstiftning om valfrihet och flerkanalsfinansiering

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2016 13.16
Pressmeddelande 46/2016

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en beredningsgrupp för att bereda lagstiftning om klienters valfrihet, förenkla flerkanalsfinansieringen och göra konsekvensbedömningar. Arbetet anknyter till social- och hälsovårdsreformen.

Beredningsgruppen inleder sitt arbete som en tjänstemannaarbetsgrupp bestående av tjänstemän från ministerier och sakkunniga från forskningsanstalter och FPA samt konkurrens- och konsumentverket. Gruppens sammansättning kommer att kompletteras med bland annat experter på servicesystem och arbetsmarknadsexperter samt skatteexperter och EU-rättsexperter när beredningen framskider. Arbetsgruppen för utveckling av lagstiftningen om privat social- och hälsovårdsservice fortsätter sitt arbete. Den har till uppgift att för sin del stödja det arbete som beredningsgruppen för valfrihet och flerkanalsfinansiering bedriver.

Ordförande för beredningsgruppen är överdirektör Outi Antila från social- och hälsovårdsministeriet. Gruppen lyder under den projektgrupp som bereder social- och hälsovårdsreformen.

Som en del av reformen införs lagstiftning som ger den klient som anlitar tjänsterna möjlighet att själv välja en tjänsteproducent inom den offentliga, privata eller tredje sektorn. Målet för den framtida modellen för valfrihet är att stärka särskilt tjänsterna på basnivå och säkerställa att man snabbt kan få vård.

Flerkanalsfinansieringen syftar till att förtydliga finansieringssystemet för social- och hälsovården samt stödja social- och hälsovårdsreformen och balanseringen av de offentliga finanserna.

Ytterligare information:

understatssekreterare Tuomas Pöysti, tfn 02951 63012, [email protected]
överdirektör Outi Antila, tfn 02951 63164, [email protected]

alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Tillbaka till toppen