Hoppa till innehåll
Media

Avhandling: Beredskapen inom socialarbetet inför störningssituationer kan förbättras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2017 14.00
Nyhet

Socialarbetets roll när det gäller att främja människans återhämtning och öka krishanteringsförmågan får ofta mindre uppmärksamhet. Övriga säkerhetsmyndigheter och socialarbetare upptäcker inte själva socialarbetets betydelse i tillräcklig omfattning som en del av krishanteringen. Bland annat detta konstateras i licentiat i samhällsvetenskaper Merja Rapelis doktorsavhandling. Rapeli disputerar lördagen den 2 december vid Jyväskylä universitet.

I sin avhandling som hör till det sociala området utredde Rapeli vad som är socialarbetets roll i en tid av störningssituationer, såsom katastrofer, terrordåd och extrema fenomen i Finland. Enligt Rapeli betonas arbetet med individer och familjer i socialarbetet. För att människor ska klara och återhämta sig i krissituationer är de närståendes och den närmaste omgivningens stöd betydande. Det räcker dock inte med enbart detta. Dessutom bör socialarbetet kopplas ihop bättre med övriga säkerhetsmyndigheter och alarmarrangemangen förbättras för att den hjälp som tillhandahålls ska ges i rätt tid. Bland annat stödet till ledningen inom socialarbetet, beredskapen inom de privata socialtjänsterna och kommunikationen på nätet för befolkningen kan också förbättras.

Rapelis forskningsmaterial bestod av socialväsendets beredskapsplaner i kommunerna och en enkät till privata tillhandahållare av socialservice om beredskapen efter stormsituationerna under julen 2013. I avhandlingen finns även en systematisk litteraturöversikt som Rapeli använde för att utreda internationellt socialarbete i katastrofsituationer.

Merja Rapelis doktorsavhandling heter ”The Role of Social Work in Disaster Management in Finland”. Opponent är doktorn i samhällsvetenskaper, docent Elli Aaltonen (Folkpensionsanstalten) och kustos professor Kati Närhi från Jyväskylä universitet.

Merja Rapeli är konsultativ tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet och arbetar med beredskapsärenden.

Ytterligare information:

Merja Rapeli, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63152

Tillbaka till toppen