Hyppää sisältöön
Media

Väitös: sosiaalityön varautumisessa häiriötilanteisiin on parantamisen varaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2017 14.00
Uutinen

Sosiaalityön rooli ihmisten toipumisen edistämisessä ja kriisinsietokyvyn kasvattamisessa jää usein vähälle huomiolle. Muut turvallisuusviranomaiset ja sosiaalityöntekijät itse eivät riittävästi tunnista sosiaalityön merkitystä osana kriisinhallintaa. Muun muassa näin todetaan YTL Merja Rapelin väitöskirjassa. Rapeli väittelee lauantaina 2.12. Jyväskylän yliopistossa.

Rapeli selvitti sosiaalityön alaan kuuluvassa väitöskirjassaan, mikä on sosiaalityön rooli häiriötilanteissa, kuten suuronnettomuuksissa, terroriteoissa ja luonnon ääri-ilmiöiden aikana Suomessa. Sosiaalityössä painottuu Rapelin mukaan yksilöiden ja perheiden kanssa tehtävä työ. Kriisitilanteissa läheisten ja lähiyhteisön tuki on ihmisten selviytymisen ja toipumisen näkökulmasta merkittävää. Se ei kuitenkaan riitä.  Tämän lisäksi sosiaalityön pitäisi linkittyä paremmin muiden turvallisuusviranomaisten kanssa, ja parantaa hälytysjärjestelyjä, jotta annettava apu on oikea-aikaista. Parantamisen varaa on myös muun muassa sosiaalityön johdon tukemisessa, yksityisten sosiaalipalveluiden varautumisessa ja väestölle tehtävässä verkkotiedotuksessa.

Rapelin tutkimusaineistona olivat kuntien sosiaalitoimen valmiussuunnitelmat ja yksityisille sosiaalipalveluiden tuottajille tehty kysely varautumisesta vuoden 2013 joulun ajan myrskytilanteiden jälkeen. Väitöskirjassa on myös järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus, jonka avulla Rapeli selvitti kansainvälistä sosiaalityötä katastrofitilanteissa.

Merja Rapelin väitöskirja on nimeltään ”The Role of Social Work in Disaster Management in Finland”. Vastaväittäjänä on YTT, dosentti Elli Aaltonen (Kela) ja kustoksena professori Kati Närhi Jyväskylän yliopistosta.

Merja Rapeli toimii neuvottelevana virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä valmiusasioiden parissa.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Merja Rapeli, p. 02951 63152

Sivun alkuun