Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beredskap för behandling av svåra brännskador upprättas även genom nordiskt samarbete

Social- och hälsovårdsministeriet
26.3.2019 10.00
Pressmeddelande 49/2019

De nordiska länderna intensifierar samarbetet med tanke på situationer där många patienter med svåra brännskador behöver vård. Med hjälp av en s.k. brännskademekanism, som beretts i samarbete, kan man förenhetliga ländernas verksamhetsmodeller och bereda sig på olyckor där antalet patienter som har fått svåra brännskador är fler än vad ett enskilt nordiskt land klarar av att ta hand om på ett kvalitativt sätt.

Brännskademekanismen ska presenteras vid Nordiska ministerrådets möte för social- och hälsovårdsministrar i Reykjavik onsdagen den 27 mars. Finland representeras vid mötet av social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila

I Finland kan vården av patienter med svåra brännskador inledas vid alla centralsjukhus, och specialistkompetensen är koncentrerad till Helsingfors universitetssjukhus, där det finns ett nationellt brännskadecentrum. 

Varje enskilt nordiskt land kan ensamt vårda ett ganska begränsat antal patienter med svåra brännskador. Om det händer liknande olyckor som t.ex. diskoteksbranden i Bukarest 2015 kan man dock bli tvungen att ge krävande vård till flera tiotals patienter samtidigt. Den gemensamma brännskademekanismen ger möjligheter för detta. Samarbetet innefattar också behövligt psykosocialt stöd.

Beredningsarbetet har gjorts av en grupp för beredskapssamarbete som lyder under Nordiska ministerrådet. Brännskademekanismen baserar sig på befintliga samnordiska beredskapsöverenskommelser, och samarbetet kan inledas redan på basis av dessa avtal.

De nordiska länderna utreder också möjligheterna att förbättra samarbetet i fråga om transporter av patienter med hög infektionsrisk och patienter som kräver mycket resurser samt att utveckla gemensamma vårdstandarder. Det gemensamma utvecklingsarbetet inleddes efter ebolaepidemin. De nordiska länderna ansöker i vår om utvecklingspengar för projektet från EU:s civilskyddsmekanism.

Ämnet för ministermötets temadiskussion är barns och ungas delaktighet. Ordförandelandet Island har goda erfarenheter av och modeller för att förbättra ungas välbefinnande genom t.ex. intensifierat samarbete med skolor, föreningar som ordnar fritidsaktiviteter, föräldrar och forskare. Minister Mattila berättar om Finlands program för förändring av barn- och familjepolitiken och om beredningen av den nationella barnstrategin.

Barns psykiska hälsa diskuteras vid nordiskt toppmöte om psykiatri

Under sin resa till Island deltar minister Mattila även i ett nordiskt toppmöte om psykiatri torsdagen den 28 mars. Temat för mötet är barns psykiska hälsa. Vid mötet diskuteras hur barndagvården, förskolan och skolan kan stödja barns psykiska hälsa. Mattila deltar bl.a. i en paneldiskussion mellan ministrarna om barns psykiska hälsa.

Ytterligare information:

Maria Waltari, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 337 (Nordiska ministerrådet)
Lasse Ilkka, specialsakkunnig, tfn 0295 163 714 (brännskademekanismen)
Viveca Arrhenius, socialråd, tfn 0505613833 (barn och unga)
Mira Hirvonen, minister Mattilas specialmedarbetare, tfn 046 920 1736

Tillbaka till toppen