Hoppa till innehåll
Media

Vaccinationsordningen preciseras – ändringar också i rätten att ge vaccinationer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2021 10.58
Pressmeddelande

Statsrådet har den 16 april ändrat förordningen om frivilliga covid-19-vaccinationer (den s.k. vaccinationsförordningen). Förordningen preciserar den tidigare vaccinationsordningen i Finland. Samtidigt ska antalet vaccinatörer utökas. Dessutom kan vacciner temporärt fördelas regionalt på enhetliga och öppet definierade epidemiologiska grunder.

Förordningen träder i kraft den 19 april 2021. Förordningens 2 a § om den regionala fördelningen av vacciner är temporär och gäller till och med den 31 maj 2021.

Vaccinationerna framskrider enligt åldersgrupp

Efter vaccination av riskgrupper, personal som vårdar coronapatienter inom social- och hälsovården och äldre personer vaccineras andra personer i hela landet enligt åldersgrupp. Vaccinationerna genomförs enligt ålder i fallande vaccinationsordning enligt följande: 60–69-åringar, 50–59-åringar, 40–49-åringar, 30–39-åringar och 16–29-åringar.

Enligt förordningen ska vaccinationer i injektionsform i fortsättningen även kunna ges av tandläkare. Dessutom kan de framöver ges av personer som studerar till ett yrke inom hälso- och sjukvården, dvs. till läkare, tandläkare, sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska, under ledning och tillsyn av en yrkesutbildad person. Detta förutsätter att den studerande har fått behövlig vaccinationsutbildning. Tidigare fick vaccinationer ges endast av läkare eller av sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorskor som fått vaccinationsutbildning.

Temporärt möjligt att fördela vacciner regionalt 

Enligt förordningen kan vacciner temporärt fördelas regionalt. Detta var inte möjligt enligt den tidigare förordningen. Ändringen av den regionala fördelningen är temporär och gäller till och med den 31 maj 2021. 

I fortsättningen kan vaccinerna fördelas på enhetliga och öppet definierade epidemiologiska grunder. I de principer för fördelning som anges i förordningen har tillgången på vaccin i Finland och de logistiska utmaningarna beaktats. Förordningen garanterar att varje region får vaccin.

I fortsättningen ska Institutet för hälsa och välfärd dela ut leveranspartierna av Modernas vaccin som kommer till Finland samt en tredjedel av leveranspartierna av AstraZenecas vaccin som kommer till Finland till de sjukvårdsdistrikt där incidensen av bekräftade smittfall varit minst 100 per 100 000 invånare under de 14 dagar som föregår utdelningen av leveranspartiet. Vaccinerna fördelas mellan sjukvårdsdistrikten på så sätt att man utöver befolkningsmängden i området med lika stor viktning beaktar antalet bekräftade smittfall i området och antalet personer som tagits in för specialiserad sjukvård i området under de 14 dagar som föregår utdelningen av vaccinerna.

Dessutom förutsätter den regionala fördelningen att riskgrupperna och personer över 70 år har haft möjlighet att få sin första vaccindos. Den riktade fördelningen får inte hindra eller fördröja personer från att få en sådan andra dos vaccin som behövs för bildandet av skydd mot covid-19.

Utkastet till förordning var på remiss den 1–13.4.2021. Sammanlagt 51 remissinstanser lämnade utlåtanden. 

Ytterligare information:

Paula Tiittala, överläkare, [email protected] (distributionen av vacciner)
Mirka-Tuulia Kuoksa, jurist, [email protected]
Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected]

Tillbaka till toppen