Hyppää sisältöön
Media

Uusia muuntohuumeita lisätään huumausaineluetteloon

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.9.2015 13.30
Tiedote 143/2015

Suomen huumausaineluetteloon lisätään seitsemän uutta, muuntohuumeena käytettyä ainetta. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen, luovuttaminen sekä hallussapito ja käyttö ovat jatkossa kiellettyjä ja rangaistavia tekoja. Asiaa koskeva valtioneuvoston asetus tulee voimaan 28. syyskuuta 2015.

Huumausaineiden käyttö voi olla haitallista terveydelle, mielenterveydelle ja sosiaaliselle toimintakyvylle. Aineiden kielto ei estä niiden käyttöä kokonaan, mutta se ehkäisee tai hidastaa aineiden leviämistä päihdekäyttöön uusille käyttäjille, erityisesti nuorten parissa. Aineiden luokittelu parantaa myös huumausainevalvonnan mahdollisuuksia.

Huumausaineluetteloon lisätyt aineet ovat asetyylifentanyyli ja okfentaniili sekä viisi muuta terveydelle vaarallista ainetta: 2-MeO-PCP, 3-MeO-PCP, 4-MeO-PCP, AB-CHMINACA, MDMB-CHMICA. Aineista 2-MeO-PCP on otettu valvontaan 3-MeO-PCP:n ja 4-MeO-PCP:n ns. paikkaisomeerina eikä sitä ole vielä havaittu väärinkäytössä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun terveydelle vaaralliseksi arvioidun aineen paikkaisomeeri luokitellaan Suomessa huumausaineeksi. Paikkaisomeerien luokittelu huumausaineeksi on tullut mahdolliseksi vasta vuoden 2014 lopulla tehdyn huumausainelain muutoksen myötä.

Huumausaineluetteloon lisätyt 2-MeO-PCP, 3-MeO-PCP ja 4-MeO-PCP ovat fensyklidiinin eli PCP:n metoksijohdannaisia. Fensyklidiini on luokiteltu huumausaineeksi YK:n psykotrooppisia aineita koskevassa yleissopimuksessa. Aineet aiheuttavat aistiharhoja ja sensorista deprivaatiota. AB-CHMINACA ja MDMB-CHMICA ovat synteettisiä kannabinoideja, joiden väärinkäyttöön liittyen on muualla Euroopassa raportoitu vakaviakin terveyshaittoja, kuten sairaalakäynteihin johtaneita myrkytyksiä sekä sekakäyttöön liittyneitä kuolemia. Asetyylifentanyyli ja okfentaniili ovat synteettisia opioideja, jotka muistuttavat huumausaineeksi luokiteltua, kipulääkkeenäkin käytettyä fentanyyliä. Synteettiset opioidit aiheuttavat muun muassa mielialan muuttumista, euforiaa ja uneliaisuutta. Nyt luokiteltavat fentanyylijohdannaiset voivat aiheuttaa hyvin pieninäkin annoksina kuolemaan johtavaa hengityksen lamaantumista, joten niitä on pidettävä erittäin vaarallisina.

Aineet on ilmoitettu 2-MeO-PCP:tä lukuun ottamatta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) varhaisen varoituksen järjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden väärinkäyttö on lisääntynyt Euroopassa ja jossain määrin myös Suomessa.

Samalla asetuksen muutoksella kymmenen jo Suomessa huumausaineena valvonnassa olevaa muuntohuumetta siirretään asetuksen eri liitteeseen, koska niitä aletaan valvoa myös YK:n yleissopimuksen nojalla. Muutos perustuu maaliskuussa 2015 pidetyn YK:n huumausainetoimikunnan yleisistunnon päätökseen. Aineet ovat ensimmäiset uudet muuntohuumeet, jotka otettiin nyt laajaan kansainväliseen valvontaan yleissopimuksen nojalla.

Lisätietoja

hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 02951 63341, [email protected]

Sivun alkuun