Hoppa till innehåll
Media

Det nya coronaviruset läggs till listan över allmänfarliga smittsamma sjukdomar – målet är att förhindra att sjukdomen sprids

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2020 13.29
Pressmeddelande

Svåra infektioner som orsakas av den nya typen av coronavirus ska i fortsättningen finnas på listan över allmänfarliga smittsamma sjukdomar. En ändring av statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar träder i kraft den 14 februari.

En smittsam sjukdom definieras som allmänfarlig om smittsamheten är stor, sjukdomen är farlig och sjukdomsspridning kan förhindras med hjälp av åtgärder (t.ex. karantän eller isolering) som riktas mot den som har eller med fog misstänks ha insjuknat eller utsatts för sjukdomsalstrare.

Hittills har infektioner orsakade av det nya coronaviruset klassificerats som en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom. Redan på basis av denna misstanke kan en smittskyddsläkare fatta beslut om att symtomfria personer som utsatts för sjukdomen ska försättas i karantän, att personer som insjuknat ska isoleras eller att personer som arbetar i vissa uppgifter ska vara borta från arbetet. Klassificeringen som en allmänfarlig smittsam sjukdom förtydligar dock situationen. 

Det nya coronavirus som identifierats i Kina kan i likhet med andra coronavirus orsaka antingen lindriga eller allvarliga sjukdomar (COVID-19). För närvarande finns det inga uppgifter om förekomsten av lindriga sjukdomsformer , eftersom det i början av en epidemi är typiskt att först upptäcka de allvarligaste sjukdomarna. Det nya viruset är till sin struktur och sitt smittsätt liknande som de tidigare kända sars- och MERS-coronavirusen, som redan tas upp i listan över allmänfarliga smittsamma sjukdomar. 

Världshälsoorganisationen WHO deklarerade den 30 januari 2020 det nya coronavirus som hittades i Wuhan i Kina som ett internationellt hot mot folkhälsan. Alla länder måste därför aktivt följa de infektioner som orsakats av det nya coronaviruset, identifiera sjukdomsfallen i ett tidigt skede, isolera dem som smittats samt spåra dem som utsatts för smitta för att förhindra fortsatt spridning av smittan.

Karantän för symtomfria personer som utsatts för sjukdomen – isolering för insjuknade

En läkare som ansvarar för smittosamma sjukdomar kan bestämma att en symptomfri person eller vara ska försättas i karantän, om denna har utsatts för en allmänfarlig smittsam sjukdom. Syftet med karantän är att förhindra den smittsamma sjukdomen från att sprida sig till befolkningen genom att man begränsar personens rörlighet. I allmänhet hålls en person i karantän i sitt hem. Läkaren kan häva karantänen när det konstaterats att personen inte har insjuknat i sjukdomen. I regel är karantänstiden högst ett par veckor. 

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan en person isoleras om han eller hon utsatts för en allmänfarlig smittsam sjukdom och uppvisar symtom på en smittsam sjukdom. Syftet med isoleringen är att förhindra den smittsamma sjukdomen från att spridas till befolkningen genom att begränsa personens mobilitet samt genom att behandla den smittsamma sjukdomen så snabbt som möjligt. Patienten isoleras på det sjukhus där han eller hon undersöks och behandlas i överenstämmelse med hälso- och sjukvårdslagen. 

Ytterligare information:

Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 0295 163 329
Sari Ekholm, överläkare, tfn 0295 163 447

Tillbaka till toppen