Hoppa till innehåll
Media

Ny projektplan publicerad

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2016 14.54
Nyhet

Huvudlinjerna i projektplanen för Programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna har godkänts som en del av regeringens nya handlingsplan för genomförande av regeringsprogrammet.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster har preciserats under våren. Där beaktas nu det som lyftes fram under kickoffevenemanget i januari, kommentarer från olika aktörer och den respons som kommit in genom webbtjänsten dinåsikt.fi.

Nästa steg blir att i större grad få med barnen och ungdomarna i planeringen av programmet och att dra upp riktlinjer för det stöd som landskapen ska ges för reformen. För programmets olika underpunkter kommer det att göras mer fördjupade projektplaner.

Bekanta dig med den slutliga projektplanen.

Nya handlingsplan för genomförande ava regeringsprogrammet (14.4.2016, på finska, referat på svenska)

hankeuutinen spetsprojekt
Tillbaka till toppen