Hoppa till innehåll
Media

Den nya förordningen om smittsamma sjukdomar preciserar klassificeringen av sjukdomar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.3.2017 13.26 | Publicerad på svenska 9.3.2017 kl. 13.27
Pressmeddelande 33/2017

I statsrådets nya förordning klassificeras vilka sjukdomar som hör till allmänfarliga smittsamma sjukdomar och vilka till övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar. I förordningen finns även bestämmelser om ansvaren och arbetsfördelningen för myndigheterna och smittskyddsläkarna vid bekämpning av smittsamma sjukdomar. Förordningen baserar sig på den nya lagen om smittsamma sjukdomar som trädde i kraft den 1 mars. Förordningen om smittsamma sjukdomar träder i kraft den 13 mars.

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar är farliga, smittar lätt och sprids snabbt, såsom tuberkulos och difteri. Även mässling klassificeras i fortsättningen som en allmänfarlig smittsam sjukdom. Klassificeringen av sjukdomar behövs till exempel för att en person som insjuknat i en allmänfarlig smittsam sjukdom ska kunna isoleras för att minska risken för smitta.


En sjukdom klassificeras som en övervakningspliktig smittsam sjukdom när läkaren behöver mer än vanligt information om sjukdomen för att undersökningar och behandling ska kunna säkerställas. Övervakningspliktiga sjukdomar är så pass allvarliga att läkaren ska göra en anmälan om dessa till Institutet för hälsa och välfärds register.


Övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar är till exempel röda hund, påssjuka och kikhosta. I Finland har man fått kontroll över dessa sjukdomar tack vare det nationella vaccinationsprogrammet. Andra övervakningspliktiga sjukdomar är till exempel hepatit C, hiv, klamydia och malaria.

Ytterligare information

Liisa Katajamäki, regeringsråd, tfn 02951 63329
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, tfn 02951 63324
Sari Ekholm, överläkare, tfn 02951 63447

• Bekämpning av smittsamma sjukdomar
• Frågor och svar om den nya lagen om smittsamma sjukdomar

Tillbaka till toppen