Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nya verktyg för riskhanteringen vid vatten- och avloppsverk

Social- och hälsovårdsministeriet
14.12.2015 10.13
Nyhet

Vattenbolag och avloppsverk kan ta avgiftsfritt i bruk ett enkelt verktyg som förbättrar deras riskhantering. Verktyget som utarbetats för bolag som levererar hushållsvatten heter WSP (Water Safety Plan) och verktyget för avloppsverk SSP (Sanitation Safety Plan).

Nätverktygen WSP och SSP baserar sig på Världshälsoorganisationen WHO:s rekommendation, med vars hjälp man kan identifiera risker inom vattenförsörjningen samt utvärdera och kontrollera risker.  

Verktygen hjälper bolagen att identifiera risker och att välja åtgärder för minskandet av dem.  Funktionssäkerhet ökar och beredskapen inför störningssituationer förbättras också. Utnyttjandet av WSP och SSP gynnar alltså såväl vattenbolagen, kunderna som myndigheterna.

Ytterligare information:

Jarkko Rapala, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63315, [email protected]

WSP och SSP förbättrar riskhanteringen vid vattenverk

Tillbaka till toppen