Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

25 miljoner euro i statsunderstöd för byggandet av ett nytt barnsjukhus

Social- och hälsovårdsministeriet
21.4.2016 13.30
Pressmeddelande 54/2016

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat 25 miljoner euro i statsunderstöd för att bygga ett nytt barnsjukhus. Statsrådets finansutskott tillstyrkte beviljandet av statsunderstöd den 21 april.

Stiftelsen Nya Barnsjukhuset Stöd - Uuden lastensairaalan Tukisäätiö som låter bygga barnsjukhuset beviljas understöd för de faktiska byggnadskostnaderna. Villkoret för beslutet om understöd är att verksamheten för det sjukhus som ska byggas till alla delar ska vara icke-ekonomisk, och den ska svara mot det riksomfattande vårdbehovet i fråga om specialiserad sjukvård för barn och unga.

Vid ramförhandlingarna våren 2013 beslutade regeringen att understödja byggandet av barnsjukhuset med totalt 40 miljoner euro. Understödet betalas i två poster, och 15 miljoner av det betalades år 2015. Statsunderstödet täcker 23 procent av totalkostnaderna för bygget.

Ytterligare information

kanslichef Päivi Sillanaukee, tfn 02951 63356, [email protected]
expert Pälvi Kaukonen, tfn 02951 63398, [email protected]

Tillbaka till toppen