Hoppa till innehåll
Media

Utvecklingsbehoven i fråga om informationshanteringen inom social- och hälsovården har rangordnats enligt prioritet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2022 13.47
Nyhet

Det finns stora förväntningar på utvecklingen av informationshanteringen och digitaliseringen inom social- och hälsovården, särskilt med tanke på att välfärdsområdena inleder sin verksamhet vid ingången av 2023. Därför har social- och hälsovårdsministeriet berett utvecklingsobjekt inom informationshanteringen, som sakkunniga inom statsförvaltningen och kommunala aktörer har rangordnat enligt prioritet.

Utvecklingen av informationshanteringen är förknippad med flera samtidiga utmaningar. Välfärdsområdena inleder sin verksamhet vid ingången av 2023, vilket binder en avsevärd mängd resurser under de närmaste åren i och med att områdena måste fokusera på att genomföra nödvändiga ändringar så störningsfritt som möjligt. Många efterlängtade reformer är dessutom beroende av reformen av lagstiftningen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och av reformens tidsplan och finansiering. Lagförslaget innehåller flera förbättringar som yrkespersonalen och organisationerna länge väntat på, bland annat vad gäller läkemedelslistan och utvecklingen av informationshanteringen inom socialvården.

Rangordningen av utvecklingsbehoven utnyttjas bland annat vid planering av finansieringen, lagstiftningsarbete, planering av genomförandet, genomförandeprojekt och styrning av välfärdsområdenas och ämbetsverkens informationshantering. Syftet är också att förtydliga uppgiftsfördelningen mellan det nationella och regionala utvecklingsarbetet.

Främjande av välfärd och hälsa samt välfärdsområdenas behov lyfts fram

Utvecklingsbehoven i fråga om informationshanteringen inom social- och hälsovården rangordnades med hjälp av synpunkter och respons som begärts av samarbetsnätverken. Respons begärdes om två prioriterade områden: ändringarnas effekt och beredskap för ändringar. Till skillnad från tidigare år gällde bedömningen inte bara informationsledningstjänster och tjänster för allmänheten och yrkespersonalen, utan också utvecklingsbehov i fråga om centrala stödtjänster och främjande av välfärd och hälsa.

I fortsättningen ska välfärdsområdenas behov beaktas bättre vid prioriteringen och valet av utvecklingsobjekt inom informationshanteringen. Detta görs som en del av välfärdsområdenas styrning och samarbete bland annat i delegationen för social- och hälsovården och i förhandlingar och diskussioner med välfärdsområdena. Delegationen för social- och hälsovården fastställer verksamhetsbaserade mål för utvecklingsarbetet under fyraårsperioderna. Det föreslås också att man under delegationen inrättar en tväradministrativ sektion som ska fungera som ett gemensamt diskussionsforum kring utvecklingen av informationshanteringen och digitaliseringen.

Ytterligare information

Riikka Vuokko, specialsakkunnig, tfn 0295 163 600, [email protected]
Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig, tfn 0295 163 139, [email protected]
Anna Väinälä, specialsakkunnig, tfn 0295 163 460, [email protected]

Tillbaka till toppen