Hoppa till innehåll
Media

Utveckling av Sysselsättningsfondens uppgifter - utredarnas förslag på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.10.2021 10.32 | Publicerad på svenska 18.10.2021 kl. 16.54
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet utsåg i december 2020 utredare för att se över utvecklingen av Sysselsättningsfondens uppgifter. Utredarna Tapio Huttula och Riikka-Maria Yli-Suomu lade fram utvecklingsförslagen i juni 2021. Förslagen är på remiss fram till den 19 november 2021.

Sysselsättningsmålet i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering förutsätter att tiden i arbetslivet förlängs i början, i mitten och i slutet. Möjligheterna till förändring ska man ta vara på genom att främja kunnande, förnyelse, införande av ny teknik och spridning av nya idéer. De flesta yrken kräver en allt större kompetens. I arbetslivet behövs ett nytt slags samspel mellan utbildning och kontinuerligt lärande.

I enlighet med sitt uppdrag lade utredarna fram flera förslag som syftar till att utveckla Sysselsättningsfondens uppgifter och bidra till att rikta vuxenutbildningsstödet.

Utredarna föreslår 

  • en ny kontribution till arbetsgemenskaper 
  • programmässigt vuxenutbildningsstöd 
  • effektivare process inom systemet för vuxenutbildningsstöd för företagare
  • godkännande av utländska studier och examen för stödsystemet
  • godkännande av engelska som ett av de officiella kontaktspråken 
  • Sysselsättningsfonden bli en del av ekosystemet för kontinuerligt lärande

Kontributionen till arbetsgemenskaper är en ny förmån som bidrar till kontinuerligt lärande och arbetsförmåga på arbetsplatserna. Kontributionen är avsedd för den utveckling av kompetens och arbetsförmåga i arbetsgemenskapen som förutser förändringar i arbetslivet samt för anskaffning av tjänster som stödjer dessa.

Programmässigt vuxenutbildningsstöd: Vid sidan av vuxenutbildningsstödet föreslås ett utvidgat stödprogram som hjälper grupper med särskilda behov att utbilda sig. Genom detta är det möjligt att identifiera de branscher inom arbetslivet som är i förändring bättre än i dag.

Effektivare process inom systemet för vuxenutbildningsstöd för företagare: Enligt förslaget ska systemet med att granska inkomstbortfallet vid verkställandet av vuxenutbildningsstödet för företagare avvecklas.

Godkännande av utländska studier och examen för stödsystemet: Enligt förslaget ska även de studier som en person avlagt utomlands eller vid en utländsk läroanstalt i Finland godkännas för stödsystemet om studierna kan jämställas eller motsvarar studier eller examina som avläggs vid en finländsk läroanstalt.

Godkännande av engelska som ett av de officiella kontaktspråken:  Avsikten är att göra det lättare att sköta ärenden för alla som ansöker eller planerar att ansöka om vuxenutbildningsstöd och att förbättra tillgången till tjänster.

Sysselsättningsfonden ska bli en del av ekosystemet för kontinuerligt lärande: Sysselsättningsfonden föreslås stärka kompetensen för att kunna bidra till kontinuerligt lärande och arbetsförmåga genom att öka resurserna för nätverksarbete och genom att se till att personalen inom kundservicen har tillräcklig kunskap om tjänsterna och aktörerna inom kontinuerligt lärande i Finland.

Ytterligare information

Pekka Paaermaa, regeringssekreterare, tfn 0295 163 004, [email protected] 

Tillbaka till toppen