Hoppa till innehåll
Media

Utredningen om kunskapsunderlaget för styrningen av läkemedelsbehandlingen och behoven att utveckla den är klar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2022 10.04 | Publicerad på svenska 17.5.2022 kl. 15.06
Nyhet

Utredningen inleddes i sektionen för informationshantering inom läkemedelsbehandling i slutet av år 2021 med syftet att precisera utgångsläget för utvecklingen av styrdata för läkemedelsbehandling. Nu är utredningen klar. Av utredningen framgår att kunskapsunderlaget för läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning är stort men splittrat. Kunskapsunderlaget upprätthålls och utvecklas av flera aktörer, vilket är en utmaning för samarbetet och styrningen av utvecklingsarbetet.

Den sektion för informationshantering som tillsatts för reformen av läkemedelsärenden har identifierat flera utvecklingsbehov i den kunskapsbaserade styrningen av läkemedelsbehandlingen och läkemedelsförsörjningen. Det finns till exempel brister i tillgången till information, användbarheten och informationssystemtjänsterna, och själva kunskapsunderlaget är otillräckligt. I fråga om målen för rationell läkemedelsbehandling gäller utmaningarna i synnerhet läkemedelsanvändningen, nya läkemedel och läkemedelsbehandlingens kostnadseffektivitet, och utmaningarna beror bland annat på att det finns begränsad kunskap som grund för styrningen och utvecklingen. 

Utredningen ger ur ett mångsidigt perspektiv en omfattande bild av nuläget i fråga om kunskapsunderlaget för läkemedelsbehandlingen och läkemedelsförsörjningen, analys- och statistikinformationen och indikatorerna. Rapporten innehåller också en jämförelse av de nordiska ländernas utvecklingsarbete samt de utvecklingsbehov som framkom vid intervjuerna med experter och deras åtgärdsförslag inför det fortsatta arbetet. 

Enligt utredningen borde följande prioriteras vid utvecklandet:

  • att utforma en gemensam regional och nationell vision för styrningen och kunskapsledningen av läkemedelsbehandlingen och läkemedelsförsörjningen  
  • att på nationell nivå fastställa mätare eller indikatorer som beskriver verkningsfullheten och kostnadseffektiviteten  
  • att samla in data för uppföljningen av läkemedelsbehandlingen som ett led i uppbyggandet av kunskapsunderlaget för effektivitetsinformationen 
  • att identifiera behoven att utveckla informationssystemen särskilt med tanke på systemintegrationerna 
  • att hantera lagstiftningsutmaningarna i fråga om tillgången till informationen  
  • att undanröja informationsbristerna 
  • att utveckla det kunskapsunderlag som gäller risker vid läkemedelsbehandling 

Utvecklingen av kunskapsunderlaget för läkemedelsbehandlingen och läkemedelsförsörjningen bör ingå i social- och hälsovårdsverksamheten eftersom läkemedelsbehandlingen är central med tanke på servicehelhetens verkningsfullhet.  

Ytterligare information:

Riikka Vuokko, specialsakkunnig, [email protected], (informationshantering)
Elina Asola, specialsakkunnig, [email protected] (reformen av läkemedelsärenden)

Tillbaka till toppen