Hyppää sisältöön
Media

Kartoitus lääkehoidon ohjauksen tietopohjasta ja sen kehittämistarpeista valmistunut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.5.2022 10.04
Uutinen

Loppuvuonna 2021 lääkehoidon tiedonhallinnan jaostossa käynnistettiin kartoitus lääkehoidon ohjaustiedon kehittämisen lähtötilanteen tarkentamiseksi. Kartoitus on nyt valmistunut. Kartoitus kuvaa lääkehoidon ja -huollon tietopohjaa runsaaksi mutta pirstaleiseksi. Tietopohjaa ylläpitävät ja kehittävät useat toimijat, mikä haastaa kehittämisen yhteistyötä ja ohjausta.

Lääkeasioiden uudistuksen tiedonhallinnan jaoksen kehittämiskokonaisuudessa on tunnistettu useita lääkehoidon ja -huollon tietopohjaisen ohjauksen kehittämistarpeita, jotka liittyvät mm. tiedon saatavuuteen ja käytettävyyteen, nykyisten tietojärjestelmäpalveluiden puutteisiin sekä itse tietopohjan riittämättömyyteen. Rationaalisen lääkehoidon tavoitteiden osalta etenkin lääkkeiden käytössä, uusien lääkkeiden käyttöönotossa ja lääkehoidon taloudellisuudessa on tunnistettu olevan haasteita, joissa yhtenä tekijänä on ohjaukseen ja kehittämiseen käytettävissä olevan tiedon rajallisuus.

Nyt valmistuneessa kartoituksessa tarkastellaan lääkehoidon ja -huollon tietopohjan, yhteenveto- tai tilastotiedon sekä indikaattoritiedon nykytilaa laaja-alaisesti ja eri näkökulmia hyödyntäen. Lisäksi raportti sisältää vertailua Pohjoismaiden kehittämistilanteeseen sekä raportoi asiantuntijahaastatteluissa esiin tuotuja kehittämistarpeita ja lopuksi näihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia jatkotyöskentelyä varten.

Valmistuneessa kartoituksessa keskeisimmiksi kehitysteemoiksi tunnistettiin:

  • alueellisen ja kansallisen tason tahtotilan muodostaminen lääkehoidon ja –huollon ohjauksen ja tiedolla johtamisen suhteen, 
  • vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustietoa kuvaavien mittareiden tai indikaattorien kansallinen määrittelytyö, 
  • lääkehoidon seurantatiedon kerääminen osana vaikuttavuustiedon tietopohjan rakentamista,
  • tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvät tarpeet erityisesti järjestelmäintegraatioiden näkökulmasta, 
  • tietojen saatavuuteen liittyvät lainsäädännön haasteet, 
  • tietosuvantojen korjaaminen sekä 
  • lääkehoitoon liittyvien vaaratilanteiden tietopohjan kehitystyö. 

Lääkehoidon ja -huollon tietopohjaa tulisikin kehittää osana muuta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, sillä lääkehoito on yksi keskeisin osa vaikuttavaa palvelukokonaisuutta.


Lisätietoa:

erityisasiantuntija Riikka Vuokko, [email protected], p. 0295 163 600 (tiedonhallinta)
erityisasiantuntija Elina Asola, [email protected], p. 0295 163 437 (lääkeasioiden uudistus)

Sivun alkuun