Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Den sociala kreditgivningen i välfärdsområdena borde koncentreras till en separat enhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2021 15.41
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har genomfört en utredning om förutsättningarna för att införa social kreditgivning i hela landet. Det föreslås att välfärdsområdena ska organisera den sociala kreditgivningen som en del av socialvårdstjänsterna i framtiden.  

Att erbjuda kreditgivning har varit frivilligt för kommunerna. År 2019 erbjöd 30 kommuner social kreditgivning aktivt. Största delen av de stora städerna har börjat erbjuda kreditgivning, vilket betyder att de kommuner som erbjuder detta omfattar ungefär hälften av landets befolkning (2,8 miljoner människor). 

Möjligheterna att införa social kreditgivning i hela landet utreds i enlighet med regeringsprogrammet, och föreslås utgående från utredningen bli införd i hela landet under valperioden. 

Enligt utredningen är det motiverat att koncentrera den sociala kreditgivningen till en egen separat enhet. I utredningen betonas också vikten av nätverkssamarbete såväl inom socialvården som med andra partner. Dessutom är det viktigt att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för tjänsterna och att verksamheten utvecklas och följs upp.   

När kreditgivningen är ändamålsenlig ökar den både kredittagarens och de närståendes möjligheter att klara av svårigheterna och minskar behovet av utkomststöd och andra socialvårdstjänster.   

I utredningen konstateras det att den sociala kreditgivningen är en tjänst som skulle kunna användas mera och som kan utvecklas genom att alla kommuner blir skyldiga att erbjuda den. Ministeriet fortsätter utreda möjligheterna att införa den sociala kreditgivningen i hela landet.  

Före utredningen skickade man ut en enkät till de kommuner som erbjuder social kreditgivning och företrädarna för de blivande välfärdsområdena samt utvalda expert- och utvecklingsinstanser inom social kreditgivning. Utredningen genomfördes av Olli-Pekka Niskanen, socialarbetare, magister i samhällsvetenskaper. 

Ytterligare information: 

Ritva Liukonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 278
Katariina Rainio, jurist, tfn 029 5163111
[email protected]

Tillbaka till toppen