Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utlysning av statsunderstöd för programmet för produktion av tjänster inom palliativ vård och förbättring av kvaliteten på vården

Social- och hälsovårdsministeriet
31.5.2021 14.17
Pressmeddelande

Målet för utvecklingsprogrammet inom den palliativa vården är att trygga vården och omsorgen i livets slutskede. Statsunderstöden för utvecklingsprojekt inom ramen för programmet för produktion av tjänster inom palliativ vård och förbättring av kvaliteten på den palliativa vården kan sökas i juni.

Enligt statsrådets förordning ska de fem sjukvårdsdistrikt som är huvudmän för ett universitetssjukhus ha hand om den krävande palliativa vården och vården i livets slutskede och planera och samordna dem på regional nivå. 

Statsunderstödet kan sökas av de sjukvårdsdistrikt som har ett universitetssjukhus. De övriga sjukvårdsdistrikten och kommunerna inom specialupptagningsområdet kan delta i genomförandet av projektet. Ansökningstiden går ut den 16 juli 2021.

Understödet kan användas till exempel för att utveckla hemsjukhusverksamheten

Social- och hälsovårdsministeriets rekommendation om ordnande av palliativ vård och vård i livets slutskede innehåller de åtgärdshelheter som statsunderstödet beviljas för. 

Åtgärdshelheterna är 

  • Utveckling av hemsjukhusverksamheten i kommunerna
  • Produktion av tjänster inom palliativ vård och förbättring av kvaliteten på den palliativa vården 
  • Utveckling av kunnandet om palliativ vård och vård i livets skede hos personalen inom boendetjänsterna och hemvården
  • Utveckling av den palliativa vården för barn och unga
  • Utveckling av de digitala tjänsterna för hemsjukhus och på mottagningar för palliativ vård.

I understöd kan beviljas sammanlagt cirka 5,6 miljoner euro om riksdagen godkänner anslagen för ändamålet. Understödet får användas under åren 2021-2023.

Mer information

Överläkare Tuula Kieseppä, [email protected], 0503305628

Tillbaka till toppen