Hoppa till innehåll
Media

Understöd för forskning i socialt arbete på universitetsnivå för 2022 kan nu sökas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2022 14.17
Pressmeddelande 86/2022

Fram till den 16 maj 2022 kan man söka statlig finansiering för forskning i socialt arbete på universitetsnivå. Understödet till forskningsprojekten beviljas av social- och hälsovårdsministeriet på basis av ansökan. Understöd beviljas för sammanlagt 4 miljoner euro. 

Finansieringen kan sökas för projekt som genomförs vid universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut, sociala kompetenscentrum, kommuner, samkommuner och organisationer. 

Understödet är särskilt avsett för sådan forskning i socialt arbete som främjar en evidensbaserad arbetskultur i socialarbetet. Genom förordning utfärdas närmare bestämmelser om insatsområdena för forskningen. 

Utlysningen av forskningsfinansieringen baserar sig på den ändring av socialvårdslagen som trädde i kraft den 1 september 2020. Med stöd av den kan social- och hälsovårdsministeriet årligen utlysa understöd för forskning och bevilja statlig finansiering till projekt inom forskning i socialt arbete på universitetsnivå. 

SHM ordnar ett informationsmöte om finansieringen via Teams måndagen den 4.4.2022 kl. 12–13.

Ytterligare information:

Juha Luomala, socialråd, tfn 0295 163 492
Tia-Maria Kirkonpelto, specialsakkunnig, tfn 0295 163 264
[email protected]

Tillbaka till toppen