Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Under en enda vecka ökade coronafallen med nästan 60 procent

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.8.2021 10.00 | Publicerad på svenska 5.8.2021 kl. 10.37
Pressmeddelande 213/2021

Antalet nya coronafall ökade med 56 procent under en enda vecka. Under vecka 30 (26.7-1.8) konstaterades det sammanlagt 4574 fall jämfört med 2925 fall den föregående veckan.

Antalet coronatester på riksnivå uppgick till cirka 117 600. Andelen positiva testresultat var 3,9 procent. Över en tredjedel av alla smittor konstaterades hos 20–29-åringar. 

Incidensen för coronafallen för två veckor är nu 135 per 100 000 invånare. Uppskattningen av det effektiva reproduktionstalet är 1,35-1,40 (90% sannolikhetsintervall), vilket visar att epidemin fortfarande sprids. Den andel som fått smittan utomlands var förra veckan cirka 6 procent. I karantän försattes 8304 personer.

Många regioner rapporterar nu om överbelastad smittspårning och fördröjningar i förfarandena för isolering och karantän. Man har lyckats utreda smittkällan endast i 52 procent av fallen. Orsaken till den överbelastade smittspårningen är att antalet smittor har ökat kraftigt och att det råder brist på personal. Smittspårarna får inte alltid tillräckliga uppgifter av de smittade om de övriga personer som kan ha exponerats.

Det är svårt att utreda smittkällan om de personer som varit närvarande inte kan namnges. Enligt lagen ska de personer som utredningen gäller hjälpa myndigheterna med smittspårningen och följa deras anvisningar för att smittkedjorna ska kunna brytas utan dröjsmål.

Belastningen på den specialiserade sjukvården har ökat 

I Finland har cirka 66 procent av befolkningen fått åtminstone den första vaccindosen, medan 36 procent har fått båda vaccindoserna och därmed fullt skydd mot viruset. På riksnivå gäller behovet av sjukhusvård för närvarande främst de unga vuxna och patienter som inte är vaccinerade. Belastningen på den specialiserade sjukvården har ökat under den senaste veckan. 

Enligt sjukvårdsdistriktens uppgifter vårdades den 4 augusti 2021 sammanlagt 95 coronapatienter på sjukhus, av vilka 11 vårdades på avdelningar inom primärvården, 69 på avdelningar inom den specialiserade sjukvården och 15 på intensivvårdsavdelningar. 

Fram till den 4 augusti 2021 har det under hela epidemin rapporterats sammanlagt 984 dödsfall med koppling till covid-19. 

Man följer det epidemiologiska läget varje vecka. Lägesrapporten publiceras på torsdagar kl. 10.00.
Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

Ytterligare information:

Kari Hakari, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Tillbaka till toppen