Hoppa till innehåll
Media

Elektroniska cigaretter och nikotinvätskor som beställts från utlandet får föras in i landet till slutet av juni 2017

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2016 13.35
Pressmeddelande 150

Privatpersoner får ta emot elektroniska cigaretter och nikotinvätskor som beställts från utlandet till och med slutet av juni 2017. Den 29 september föreslog regeringen att en övergångsbestämmelse ska ingå i tobakslagen. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen på fredagen. Lagen träder i kraft den 6 oktober 2016.

Genom övergångsbestämmelsen rättas den punkt i den nya tobakslagen som redan från ikraftträdandet av lagen, det vill säga från och med den 15 augusti 2016, har förbjudit en privatperson att ta emot elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor som han eller hon har beställt från utlandet. Detta tidsschema har stått i konflikt med att förbudet som gäller gränsöverskridande distansförsäljning av elektroniska cigaretter och nikotinvätskor enligt den gällande lagen tillämpas från och med ingången av 2017.

Ändringen av tobakslagen ser till att övergångstiderna för förbudet mot distansförsäljning och förbudet mot mottagandet av elektroniska cigaretter och nikotinvätskor motsvarar varandra. Båda förbuden tillämpas från och med den 1 juli 2017. Övergångsbestämmelsen behövs eftersom nikotinvätskor inte ännu finns till försäljning i Finland.

Elektroniska cigaretter och nikotinvätskor som Tullen eventuellt tagit i beslag eller omhändertagit kommer att returneras till sina beställare.

Mer information:

Kari Paaso, direktör, tfn 02951 63340
Laura Terho, jurist, tfn 02951 63550
Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63343

Tillbaka till toppen