Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förfarandet för uttag av arbetslöshetsförsäkringspremier samt ansökan om utbildningsersättning ändras

Social- och hälsovårdsministeriet
5.12.2018 12.14 | Publicerad på svenska 5.12.2018 kl. 13.43
Pressmeddelande 194/2018

I fortsättningen är det möjligt att ta ut arbetslöshetsförsäkringspremier både genom ett förfarande som baserar sig på genomförd löneutbetalning och genom ett sådant förskottsuttag som motsvarar det nuvarande uttagsförfarandet.

Utgångspunkten är att uttagsförfarandet baserar sig på genomförd löneutbetalning, och i förfarandet utnyttjas det inkomstregister som tas i bruk vid ingången av 2019. Arbetsgivare har dock i fortsättningen fortfarande möjlighet att välja förskottsuttag, som motsvarar det nuvarande förfarandet för uttag av arbetslöshetsförsäkringspremier. Även i förfarandet för förskottsuttag införs dock vissa ändringar, som möjliggör utnyttjande av de löneuppgifter som arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret, förenklar förfarandet för uttag av arbetslöshetsförsäkringspremierna och minskar den administrativa bördan för arbetsgivarna.

Det görs även ändringar i bestämmelserna om Sysselsättningsfondens (vid ingången av 2019 slås Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden samman till Sysselsättningsfonden) rätt att få uppgifter. Sysselsättningsfonden har rätt att få specificerade inkomstuppgifter och andra uppgifter av Skatteförvaltningen samt av Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalterna för fastställande, uttag och övervakning av arbetslöshetsförsäkringspremie.

Utbildningsersättning ska sökas separat hos Sysselsättningsfonden, och den kan antingen dras av från arbetslöshetsförsäkringspremien eller betalas till arbetsgivaren. Republikens president stadfäste lagarna den 5 december, och de träder i kraft den 1 januari 2019.

Ytterligare information

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 195
Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288
Tillbaka till toppen