Hoppa till innehåll
Media

Arbetslöshetsförsäkringspremierna höjs med 0,50 procentenheter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2015 13.50
Pressmeddelande 204/2015

Den genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremien för både löntagare och arbetsgivare höjs med 0,50 procentenheter år 2016. Löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 1,15 procent av lönen. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 1,00 procent av lönen, om lönesumman är högst 2 044 500 euro. För den del som överstiger detta är premien 3,90 procent av lönen. Höjningen av premierna har att göra med den ökade arbetslösheten, som har minskat inkomsterna från försäkringspremier och ökat utgifterna för arbetslöshetsdagpenningen.

Även arbetslöshetsförsäkringspremierna för delägare i företag höjs jämfört med år 2015. Den arbetslöshetsförsäkringspremie för löntagare som en delägare i ett företag betalar från nästa år är 0,46 procent (0,24 % år 2015) av lönen och arbetslöshetsförsäkringspremien för arbetstagare som delägaren betalar är 1,00 procent (0,80 % år 2015) av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk är 1,00 procent av beloppet på de löner som betalas ut för affärsverksamhet, om lönebeloppet är högst 2 044 500 euro. För den del som överstiger detta är premien 2,10 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet är 1,00 procent (0,80 % år 2015) av lönen, om lönebeloppet är högst 2 044 500 euro. För den del som överstiger det är arbetslöshetsförsäkringspremien fortfarande 2,78 procent (2,35 % år 2015) av lönen.

Regeringen föreslog torsdagen den 3 december att lagen som gäller ärendet ska stadfästas. Republikens president ämnar stadfästa lagen fredagen den 4 december. Lagen träder i kraft den 1 januari 2016.

Ytterligare information

regeringsråd Esko Salo, tfn 0295 163422, [email protected]

Tillbaka till toppen