Hoppa till innehåll
Media

Arbetslöshetsförsäkringspremierna höjs med 0,15 procentenheter år 2015

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2014 13.26
Pressmeddelande

Den genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremien för både löntagare och arbetsgivare höjs med 0,15 procentenheter år 2015. Löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,65 procent av lönen. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,80 procent av lönen, om lönesumman är högst 2 025 000 euro. För den del som överstiger detta är premien 3,15 procent av lönen. Höjningen av premierna har att göra med den ökade arbetslösheten, som har minskat inkomsterna från försäkringspremierna och ökat utgifterna för arbetslöshetsdagpenningen.

Även delägare i företag får lite högre arbetslöshetsförsäkringspremier jämfört med år 2014. Den arbetslöshetsförsäkringspremie för löntagare som en delägare i ett företag betalar är från nästa år 0,24 procent (0,19 % år 2014) av lönen och arbetslöshetsförsäkringspremien för arbetstagare som delägaren betalar är 0,80 procent (0,75 % år 2014) av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk är 0,80 procent av beloppet på de löner som betalas ut för affärsverksamhet, om lönebeloppet är högst 2 025 000 euro. För den del som överstiger detta är premien 2,10 procent av lönen. Även dessa premier skulle stiga något jämfört med 2014.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet är 0,80 procent (0,75 % år 2014) av lönen, om lönebeloppet är högst 2 025 000 euro. För den del som överstiger det är arbetslöshetsförsäkringspremien fortfarande 2,35 procent av lönen.

Dessutom höjs lönebeloppsgränserna för självriskpremien så att den fullständiga självriskpremien uppbärs av företag vars lönebelopp är minst 32 400 000 euro. Självriskpremien uppbärs inte alls om lönesumman är högst 2 025 000 euro. Arbetsgivarens självriskpremie gäller närmast situationer då arbetsgivaren sagt upp en arbetstagare som fyllt 56 år och denne inte har anställts igen. Arbetsgivaren ansvarar i dessa situationer delvis för att finansiera utkomstskyddet för arbetslösa.

Regeringen föreslog torsdagen den 11 december att lagändringarna som gäller ärendet ska stadfästas. Avsikten är att republikens president fastställer lagen på fredagen. Lagen träder i kraft 1.1.2015. Arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs för ett kalenderår.

Ytterligare information

regeringsråd Esko Salo, tfn 0295 163422, [email protected]

Tillbaka till toppen