Hoppa till innehåll
Media

Arbetslösa ska få fler möjligheter att uppfylla kraven enligt aktiveringsmodellen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.12.2018 12.06
Pressmeddelande 223/2018

Regeringen utvidgar den grupp aktörer som kan ordna sådan sysselsättningsstödjande verksamhet som godkänns som aktivitet enligt aktiveringsmodellen. Regeringen utfärdade en förordning om detta den 28 december 2018. Ändringarna träder i kraft den 1 april 2019.

Regeringen beslutade vid sina ramförhandlingar i våras att fler aktörer ska kunna ordna sådan verksamhet som betraktas som aktivitet enligt aktiveringsmodellen. Sysselsättningsstödjande träning för arbetslösa arbetssökande ordnas även av andra än arbetskraftsmyndigheterna. Deltagande i sådan här träning som ordnas av andra aktörer betraktas för närvarande inte som aktivitet enligt aktiveringsmodellen, även om träningens innehåll motsvarar den träning som ordnas eller köps av arbetskraftsmyndigheten.

I fortsättningen kan som aktivitet betraktas deltagande i sådan verksamhet som ordnas av bl.a. en kommun, en samkommun, föreningen Työttömien Keskusjärjestö ry eller en av dess medlemsföreningar eller någon annan registrerad förening som får offentlig finansiering. Även ett fackförbund eller en fackorganisation eller en stiftelse som grundats av dessa ensamma eller tillsammans eller någon annan förening kan ordna verksamhet som betraktas som aktivitet. Även deltagande i sådan utbildning som arbetsgivaren ordnar inom ramen för omställningsskyddet ska betraktas som aktivitet.

Om den som ordnar verksamheten är en registrerad förening, ska den få offentlig finansiering för ordnandet av den sysselsättningsstödjande verksamheten. Den registrerade föreningen ska ha beredskap att ensam eller tillsammans med andra aktörer ordna sådan träning som faktiskt stöder deltagarnas sysselsättning. 

De aktörer som avses i förordningen kan ordna den sysselsättningsstödjande verksamheten i samarbete med andra aktörer. En sådan annan aktör kan också vara en aktör vars verksamhet inte skulle beaktas i aktiveringsmodellen, om aktören ordnade verksamheten ensam.

Fler alternativ för att uppfylla villkoren för aktiveringsmodellen

Den verksamhet som ordnas ska stödja sysselsättningen

Den verksamhet som uppfyller villkoren för aktivitet i aktiveringsmodellen ska vara sysselsättningsstödjande. Det innebär träning och annan motsvarande verksamhet som främjar sysselsättningen. Genom ändringen utvidgas inte innehållet i den verksamhet som betraktas som aktivitet. Verksamhet som stöder delaktighet och välbefinnande betraktas inte heller i fortsättningen som sådan aktivitet som förutsätts enligt aktiveringsmodellen. Som aktivitet betraktas inte heller jobbsökning, arbetsintervjuer eller deltagande i rekryteringsevenemang. 

Den som ordnar verksamheten ska alltid ge deltagaren ett intyg över deltagandet. Med hjälp av intyget kan den som ansöker om utkomstskydd för arbetslösa påvisa för den som betalar ut arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten, att hen har deltagit i sådan sysselsättningsstödjande verksamhet som beaktas i aktiveringsmodellen.

Mer information om de som ordnar verksamheten finns på nätet

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter producerar allmän information om de aktörer som ordnar verksamheten och innehållet i verksamheten och lägger ut informationen på webbplatsen TE-tjänster. På webbplatsen läggs det ut en länk till tjänsten Suomi.fi, där sådana som ordnar sysselsättningsstödjande verksamhet kan meddela om den verksamhet de ordnar. Uppdateringen på webbplatsen TE-tjänster publiceras i februari 2019. Då ordnar också social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet i samarbete med arbetsförvaltningens utvecklingscenter en utbildning om förordningsändringen för intressentgrupper, dvs. arbetslöshetskassorna, Folkpensionsanstalten, arbets- och näringsbyråerna och de aktörer som avses i förordningen.

Ytterligare information

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn 0295 163 288, [email protected] (28.12.2018 och fr.o.m. 7.1.2019)
Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085, [email protected] (31.12.2018–4.1.2019)

Arbets- och näringsministeriet pressmeddelande: Arbetslösa får möjlighet att studera utan att förlora arbetslöshetsförmånen

Tillbaka till toppen