Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i företagshälsovårdens ersättningssystem

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2018 12.15
Pressmeddelande 195/2018

Företagshälsovårdens ersättningssystem ändras och tyngdpunkten i den företagshälsovård som ordnas av arbetsgivaren förskjuts mot förebyggande verksamhet.

För den företagshälsovård som arbetsgivarna ordnar fastställs ett gemensamt maximibelopp, som helt och hållet ska kunna användas för förebyggande företagshälsovård, dvs. för verksamhet enligt ersättningsklass I. Sjukvårdskostnader, dvs. kostnader enligt ersättningsklass II, ersätts till högst 40 procent av det gemensamma maximibeloppet. Med ändringarna vill man stödja arbetsförmågan bland befolkningen i arbetsför ålder under alla arbetslivsskeden, minska antalet personer som beviljas invalidpension och se till att arbetet kan fortgå fram till ålderspensionen. Innehållet i den sjukvård som hör till företagshälsovården begränsas inte i förhållande till nuläget.

Ersättningsprocentsatsen för den förebyggande företagshälsovården, dvs. för ersättningsklass I, förenhetligas till 60. Den särskilda ersättningsprocentsats som är förknippad med modeller för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan slopas. Dessa ändringar gäller både företagshälsovård som ordnas av arbetsgivaren och företagshälsovård som ordnas av företagare och andra som utför eget arbete.

De maximibelopp för företagshälsovårdsersättningar som FPA har fastställt ska frysas på 2017 års nivå. Nästa gång fastställs ersättningsbeloppen år 2021.

Republikens president stadfäste lagen som gäller företagshälsovårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen den 5 december. Lagen träder i kraft den 10 december 2018 i fråga om den bestämmelse som gäller frysning av de kalkylerade maximibeloppen och ska till denna del gälla till utgången av år 2021. I övrigt träder lagen i kraft den 1 januari 2020.

Företagshälsovården är verksamhet som syftar till att utveckla de anställdas hälsa och arbetsförhållanden och genom denna verksamhet stöds de anställdas arbetsförmåga under hela arbetskarriären. FPA ersätter arbetsgivaren och företagaren och andra som utför eget arbete för de kostnader som ordnandet av företagshälsovården orsakar.

Ytterligare information

regeringssekreterare Anu Kangasjärvi, tfn 02951 63224, [email protected]

Tillbaka till toppen