Hoppa till innehåll
Media

Finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården säkerställs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2019 13.23
Pressmeddelande 150/2019

Finansieringen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården ska säkerställas genom bestämmelser som är i kraft tills vidare. Bestämmelserna har varit i kraft som temporära bestämmelser sedan 2005. Syftet är att trygga kontinuiteten i utbildningen av specialister i företagshälsovård samt att säkerställa att utbildningen är av tillräcklig omfattning och håller hög kvalitet.

På samma sätt som i nuläget ska av statsmedel beviljas understöd för de kostnader som utbildningen av läkare som specialiserar sig inom företagshälsovården medför för Arbetshälsoinstitutet. Arbetshälsoinstitutet svarar för att betala ut ersättning för utbildningen till de som utbildar specialisterna. Utbildningen kan ges av universitet och av privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler som av ett universitet har godkänts för att utbilda specialister inom företagshälsovården. Dessutom kan Arbetshälsoinstitutet använda understödet för kostnader för den utbildning av specialister inom företagshälsovården som institutet ger.

Ändringen av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering träder i kraft den 1 januari 2020. Regeringen föreslog den 28 november 2019 att lagen ska stadfästas. Republikens president ämnar stadfästa lagen på fredag.

Ytterligare information

Mari Leinonen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 509
Kristiina Mukala, medicinalråd, tfn 0295 163 325

Tillbaka till toppen