Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Preciseringar i skyddet för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Social- och hälsovårdsministeriet
30.12.2015 14.23
Pressmeddelande 226/2015

Skyddet för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska i fortsättningen också gälla familjevårdare, närståendevårdare, personer som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och de som deltar i arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning och rörelsehindrade.

Republikens president stadfäste lagändringen den 30 december 2015.

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar tillämpas bara på arbete som utförs i anställnings- eller tjänsteförhållande samt företagare. Om skyddet för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för övriga persongrupper ska till följd av detta bestämmas i en speciallag. Försäkringsskyddet för dessa persongrupper blir i praktiken kvar på samma nivå även under lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar som kommer i början av år 2016. Skyddet för olycksfall och yrkessjukdomar omfattar också arbetsterapi som ordnas med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Ytterligare information:

Mika Mänttäri, regeringsråd, tfn 0295 163125, [email protected]

Tillbaka till toppen