Hoppa till innehåll
Media

Registreringen av personer som i arbetet exponeras för agenser som medför cancerrisk ska preciseras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2019 13.27
Pressmeddelande 137/2019

Arbetsgivare har i Finland en lagstadgad skyldighet att föra förteckning över sådana ämnen, blandningar och arbetsmetoder som används på arbetsplatsen och som orsakar cancer eller skadar arvsmassan. Likaså ska arbetsgivaren föra ett register över de arbetstagare som exponeras för sådana agenser. Arbetsgivaren gör också en anmälan om dessa personer till det så kallade ASA-register som förs av Arbetshälsoinstitutet.

Det föreslås att det i fortsättningen ska finnas bestämmelser i lag även om utlämnande av uppgifter ur ASA-registret och om bevaringstiderna för uppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. De ämnen som det ska föras förteckning över anges i EU:s så kallade CLP-förordning (förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar).

Regeringen lämnade en proposition med lagförslag om detta till riksdagen torsdagen den 14 november. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Tuula Andersin, regeringssekreterare, tfn 0295 163 506, [email protected]

Tillbaka till toppen