Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgruppspromemoria: Gemensamma nationella informationsstrukturer för att stödja en obruten läkemedelsbehandlingsprocess

Social- och hälsovårdsministeriet
17.6.2020 15.55
Nyhet

Obruten läkemedelsbehandling betyder att läkemedelsbehandlingen är samordnad och uppgifterna om den är tillgängliga för alla dem som ansvarar för patientens läkemedelsbehandling oberoende av organisation eller informationssystem. Arbetsgruppen för obruten läkemedelsbehandling har nyligen gett ut en promemoria där man beskriver stegen, innehållet och utvecklingsbehoven i en obruten läkemedelsbehandlingsprocess.

En obruten läkemedelsbehandlingsprocess är en process inom hälso- och sjukvården där man säkerställer att uppgifter om patientens läkemedelsbehandling antecknas korrekt och i tillräcklig omfattning samt att uppgifterna överförs till manuella arbetsfaser.

Automatisering, smarta tekniska lösningar och olika stödsystem för beslutsfattande ger hälso- och sjukvårdspersonalen bättre möjligheter att säkerställa en effektiv, trygg, högklassig och ekonomisk läkemedelsbehandling. Genomförandet av en obruten läkemedelsbehandlingsprocess kan främjas genom att utveckla gemensamma nationella informationsstrukturer och förbättra informationsförmedlingen.

Det väsentliga är att man utöver att skapa lokala lösningar samarbetar på bred front och delar med sig av god praxis för att ytterligare förbättra läkemedelssäkerheten. Enligt arbetsgruppen bör det för detta ändamål också skapas ett nationellt forum.

I Finland har utvecklingen av en obruten läkemedelsbehandlingsprocess inletts på universitetssjukhusens initiativ och utifrån branschaktörernas lösningar. Avsikten är att arbetet i arbetsgruppen för oavbruten läkemedelsbehandling ska lägga grunden till det fortsatta utvecklingssamarbetet.

Mer information:

Sari Palojoki, specialsakkunnig, [email protected] (Informationshantering inom läkemedelsvården)
Riikka Vuokko, specialsakkunnig, [email protected] (Informationshantering inom läkemedelsbehandlingen)
Jukka Lähesmaa, specialsakkunnig, [email protected] (Programmet för artificiell intelligens och robotik i välfärden)

Tillbaka till toppen