Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmämuistio: kansalliset, yhteiset tietorakenteet tukisivat katkeamatonta lääkehoitoprosessia

Sosiaali- ja terveysministeriö
17.6.2020 15.55
Uutinen

Kun lääkehoito on koordinoitua ja lääkehoitoa koskevat tiedot ovat kaikkien potilaan lääkehoitoa toteuttavien henkilöiden ja potilaan käytettävissä organisaatiosta tai tietojärjestelmistä riippumatta, on kyse katkeamattomasta lääkehoidosta. Katkeamattoman lääkehoitoprosessin vaiheet, sisältö ja kehittämistarpeet on kuvattu juuri valmistuneessa katkeamattoman lääkehoidon työryhmän muistiossa.

Katkeamaton lääkehoitoprosessi on terveydenhuollon prosessi, jossa varmistetaan potilaan lääkehoidon tietojen oikea ja riittävä kirjaaminen ja tietojen siirtyminen manuaalisiin työvaiheisiin.

Automaatio, älykkäät tekniset ratkaisut ja päätöksenteon tukijärjestelmät auttavat terveydenhuollon ammattilaisia varmistamaan vaikuttavan, turvallisen, laadukkaan ja taloudellisen lääkehoidon. Kehittämällä kansallisesti yhteisiä tietorakenteita ja tiedon välittämistä voidaan edistää katkeamattoman lääkehoitoprosessin toteutumista.

Olennaista on tehdä paikallisten ratkaisujen lisäksi laaja-alaista yhteistyötä ja jakaa parhaita käytäntöjä lääkitysturvallisuuden parantamiseksi edelleen. Tätä varten tulisi luoda myös kansallinen foorumi, todetaan katkeamattoman lääkehoitoprosessin työryhmän muistiossa.

Suomessa katkeamattoman lääkehoitoprosessin kehittäminen on käynnistynyt yliopistosairaaloiden aloitteesta ja toimijoiden ratkaisuihin perustuen. Katkeamattoman lääkehoidon työryhmän työn on tarkoitus toimia perustana yhteistyössä tehtävälle jatkokehittämiselle.


Lisätietoja:

Sari Palojoki, erityisasiantuntija, [email protected] (Lääkehoidon tiedonhallinta)
Riikka Vuokko, erityisasiantuntija, [email protected] (Lääkehoidon tiedonhallinta)
Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija, [email protected] (Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelma Hyteairo)

Sivun alkuun