Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp utreder en överföring till landskapen av organiseringsansvaret för resor i samband med hälso- och sjukvård

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2018 14.51 | Publicerad på svenska 24.8.2018 kl. 9.39
Nyhet

Ledningsgruppen för beredningen av social- och hälsovårdsreformen har utsett en arbetsgrupp för att utreda frågor kring organiseringen av resor i samband med hälso- och sjukvård och ersättningarna för sådana resor.

Arbetsgruppen har som uppgift att göra ett utkast till en regeringsproposition med förslag till en så kallad reselag. Arbetsgruppen ska dessutom utreda bland annat finansieringsfrågor samt jämlikheten i förhållande till landskapens självstyrelse.

Enligt de riktlinjer som ministerarbetsgruppen för reformer drog upp våren 2018 ska organiseringen och finansieringen av de resor i samband med hälso- och sjukvård som ersätts av Folkpensionsanstalten överföras på landskapens ansvar. Bestämmelser om ersättning till försäkrade av kostnader för resor i samband med hälso- och sjukvård finns i sjukförsäkringslagen (1224/2004).

Arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig från den 20 augusti till den 31 december 2018. Kari Paaso är ordförande för arbetsgruppen.

Ytterligare information:

Kari Paaso, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 340
Jaana Huhta, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 407
Laura Terho, jurist, arbetsgruppens sekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 550

Tillbaka till toppen