Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp har berett alternativ för den fortsatta beredningen av familjepensionssystemets utveckling

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2017 9.58 | Publicerad på svenska 7.4.2017 kl. 12.41
Pressmeddelande 49/2017

Framtidens familjepensionssystem är enklare än för närvarande och barnens ställning bättre än tidigare. Så blir det enligt den trepartsarbetsgrupp som utrett utvecklandet av familjepensionssystemet och vars rapport publicerades den 7 mars. Man kom överens om arbetsgruppens utredning i samband med pensionsreformen år 2017. Gruppen koncentrerade sig på att granska familjepensionsförmånerna i arbetspensionssystemet.

Arbetsgruppen presenterar i sin rapport bland annat familjepensionssystemets utveckling, lagstiftning och systemets kostnader. Utgående från utredningen har arbetsgruppen utarbetat utkast till utvecklingsmodeller utifrån vilka man kan fortsätta bereda eventuella ändringar av familjepensionsskyddet i arbetspensionssystemet. Gemensamt för alla modeller enligt rapporten är att familjepensionsförmåner ska riktas mer än för närvarande till barn och barnfamiljer. Den ålder då barnpensionen upphör höjs och dessutom utvidgas utbetalningen av efterlevandepensionen till att omfatta sambon, om det finns minderåriga barn i familjen. Alternativt, om det inte finns en make som är berättigad till efterlevandepension, betalas efterlevandepensionens andel ut till barnen.

Eftersom fler förmåner än för närvarande ska styras till barnfamiljer i det framtida familjepensionssystemet har arbetsgruppen gjort ett utkast till att efterlevandepensionen ska ändras till en tidsbestämd förmån. Förmånen ska underlätta anpassningen till tiden efter makens död.

Man har även övervägt gemensam annuitet som alternativ till den tidsbestämda efterlevandepensionen med vilken makarna kan kompensera sig för förkortningen av efterlevandepensionens längd. På det sättet kan var och en överföra sin ålderspension till maken som efterlevandepension.

Arbetsgruppens alternativ och ändringar påverkar inte de pensioner som nu betalas ut. Därmed blir det nuvarande systemet till den del i kraft. En eventuell tidsbestämd efterlevandepension ska gälla unga åldersklasser som ännu är i arbetslivet.

Den nu publicerade rapporten om utvecklingsalternativ för familjepensionsskyddet i arbetspensionssystemet (”Työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvan kehittämisvaihtoehtoja”) är avsedd som material utifrån vilken man kan fortsätta bereda och fatta beslut om eventuella ändringar av familjepensionsskyddet.

Ytterligare information:

Heli Backman, direktör, tfn 02951 63179, fo[email protected]

Familjepensionsutredning – Utvecklingsalternativ för familjepensionsskyddet inom arbetspensionssystemet (på finska)

Tillbaka till toppen