Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp utvecklar tobaks- och nikotinpolitiken – ett rökfritt Finland 2030 som mål

Social- och hälsovårdsministeriet
30.6.2017 10.26
Pressmeddelande 99/2017

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att utveckla tobaks- och nikotinpolitiken så att användningen av tobaks- och nikotinprodukter i Finland ska upphöra senast år 2030. Detta mål finns i den nya tobakslagen som trädde i kraft i fjol. Den nya arbetsgruppen har till uppgift att senast den 31 maj 2018 lägga fram förslag till nödvändiga lagändringar och andra åtgärder genom vilka målet kan uppnås.

Att användningen av tobaks- och nikotinprodukter ska upphöra innebär i praktiken att år 2030 mindre än 5 procent av befolkningen använder tobaks- och nikotinprodukter dagligen. För att uppnå målet förutsätter bland annat att den nya tobakslagen utvärderas och revideras enligt behov.

Arbetsgruppens mål är att utveckla tobakslagstiftningen och den övriga lagstiftningen så att användningen av tobaks- och nikotinprodukter fortsatt minskar och tillträdet av nya tobaks- och nikotinprodukter till marknaden förhindras. På samma gång lägger arbetsgruppen fram förslag till hur man kan minska och undanröja socioekonomiska skillnader i samband med användningen av tobaks- och nikotinprodukter. Ett förslag om ett uppföljnings- och utvärderingssystem är också på gång.

Andelen finländare som röker och använder tobaksprodukter har minskat stadigt. Enligt Institutet för hälsa och välfärds tobaksstatistik röker 17 % av finländarna i åldern 20–64 år dagligen år 2015. Enligt Undersökningen om hälsovanor bland unga (2017) använder 9 % av personerna i åldern 14–18 år dagligen tobaksprodukter. Parallellt med tobaksprodukter och som produkter som ersätter dem har man börjat marknadsföra olika nikotinprodukter och nya tobaksprodukter. Utan särskilda ytterligare åtgärder kommer användningen av sådana produkter att bli allt vanligare.

Ordförande för arbetsgruppen är direktör Ilkka Oksala från Finlands näringsliv. De övriga medlemmarna i arbetsgruppen är riksdagsledamöterna Susanna Huovinen och Pekka Puska, professor i socialpolitik Heikki Hiilamo från Helsingfors universitet, generalsekreterare Matti Rautalahti från Finska Läkarföreningen Duodecim, regeringsrådet Merja Sandell från finansministeriet, ordförande Olli Simonen från nätverket Läkare mot tobak (DAT), verksamhetsledare Mervi Hara från ASH Finland, konsultativa tjänstemannen Meri Paavola från social- och hälsovårdsministeriet samt överinspektör Reetta Honkanen från Valvira.

Ytterligare information

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63343

Tillbaka till toppen