Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp: Institutionsvård av äldre kan inte förutses på basis av enskilda diagnoser

Social- och hälsovårdsministeriet
3.7.2017 11.49
Pressmeddelande 102/2017

Mindre än en procent av den andel av befolkningen som har fyllt 75 år behöver långvarig institutionsvård på medicinska grunder. Institutionsvården går i regel inte att förutse på basis av enskilda diagnoser, utan det är flera saker som inverkar på behovet av institutionsvård. Detta konstateras i en arbetsgruppsrapport där det föreslås enhetliga medicinska grunder för långvarig institutionsvård av äldre.

Enligt äldreomsorgslagen får vården och omsorgen för en äldre person genomföras som institutionsvård endast om det finns medicinskt motiverade skäl och det gjorts en individuell bedömning baserad på dessa skäl. Innan en äldre person ges vård på institution ska man alltid utreda andra alternativ och se till att patientens medicinska tillstånd har blivit utredd på ett ändamålsenligt sätt och att patienten har fått en tillräcklig rehabilitering.

Enligt förslaget kan behov av institutionsvård på grund av en eller flera sjukdomar utgöra en grund till exempel när en person samtidigt har flera sjukdomar som förutsätter krävande, ofta återkommande och oförutsägbara medicinska behandlingar. En grund kan också vara att vården och/eller vårdutrustningen är svår att ordna eller kräver specialkunskaper eller att den sjuka personens eller andra människors hälsa eller säkerhet är allvarligt äventyrade. Institutionsvården ska i regel ordnas endast för viss tid.

Hela servicesystemet för äldre måste ändras för att man på ett lyckat sätt ska kunna minska på institutionsvården. Enligt arbetsgruppen behöver serviceboendet vidareutvecklas för att motsvara de äldres behov. Arbetsgruppen anser att det är mycket viktigt att stärka sådana tjänster som stöder boende i eget hem och serviceboende, t.ex. rehabilitering, hemsjukhusverksamhet och läkartjänster. De anhöriga och det övriga samhället har möjlighet att inverka på de äldres livskvalitet.

Ytterligare information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 0295 163 549
Jukka Louhija, verksamhetschef, HUS/ HUCS Internmedicin och rehabilitering, tfn 09 471 73909

Tillbaka till toppen