Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgifter sänks på grund av det det ekonomiska läget till följd av coronaepidemin

Social- och hälsovårdsministeriet
2.4.2020 13.49
Pressmeddelande 80/2020

Regeringen föreslår att arbetsgivarnas arbetspensionsförsäkringsavgifter ska sänkas temporärt med 2,6 procentenheter 2020.

Den 18 mars 2020 överlämnade arbetsmarknadens centralorganisationer ett förslag till regeringen som gällde åtgärder för att sänka kostnaderna för sysselsättning, göra arbetslagstiftningen flexiblare och förbättra den sociala tryggheten för löntagare som blivit arbetslösa eller permitterade. Förslaget ingår i de ekonomiska åtgärder som regeringen kom överens om den 20 mars i syfte att minimera effekterna av coronavirusepidemin. 

En av dessa åtgärder består i att temporärt sänka arbetsgivarnas arbetspensionsförsäkringsavgifter.  Arbetsgivarens betalningsandel av arbetspensionsförsäkringsbolagens försäkringsavgift enligt lagen om pension för arbetstagare ska sänkas temporärt med 2,6 procentenheter.

Sänkningen av avgifterna ska gälla under perioden 1.5 – 31.12.2020. 

När det gäller årsavgiften för pensionsstiftelser, pensionskassor och Sjömanspensionskassan ska årsavgiftens utjämningsdel sänkas på motsvarande sätt. Sänkningen av försäkringsavgiften hänför sig till arbetsgivarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften och påverkar inte arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift. 

För att kunna sänka avgiften använder man utjämningsavsättningen inom arbetspensionssystemet, som är pensionssystemets buffertfond för pensionernas utjämningsdelar. Bufferten byggs sedan upp på nytt genom en temporär höjning under åren 2022–2025 av arbetsgivaravgiften så att effekterna av den temporära sänkningen kan kompenseras fullt ut.

Lagen om ansvarsunderskottet till följd av sänkningen av avgiften ska träda i kraft så snart som möjligt och gälla till utgången av 2025. 

Ytterligare information:

Inka Hassinen, regeringsråd, tfn 0295 163 187

Tillbaka till toppen