Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Allexis s.r.o. har valts till id-utfärdare i Finland i spårbarhetssystemet för tobaksvaror

Social- och hälsovårdsministeriet
27.3.2019 9.31
Pressmeddelande 48/2019

Social- och hälsovårdsministeriet har valt slovakiska Allexis s.r.o. till utfärdare av obligatoriska id-märkningar (ID-issuer) i spårbarhetssystemet för tobaksvaror. Företaget utfärdar under de följande fem åren de identitetsmärkningar som krävs enligt tobakslagen på de tobaksprodukter som släpps ut på marknaden i Finland.

Enligt EU:s tobaksdirektiv ska medlemsstaterna se till att varje detaljhandelsförpackning för tobaksprodukter förses med en unik identitetsmärkning.  Dessutom ska alla aktörer som ingår i leverenskedjan för tobaksprodukter ha identifieringskoder. Detta är en del av spårbarhetssystemet, vars syfte är att förhindra olaglig handel med tobaksprodukter i EU:s medlemsstater.

Alla verksamhetsutövare och detaljförsäljare som deltar i leveranskedjan för sådana tobaksprodukter som släpps ut på marknaden i Finland ska ansöka om identifieringskoder hos Allexis s.r.o. Tillverkare och importörer ansöker hos Allexis s.r.o. dessutom om unika identitetsmärkningar för förpackningarna. Allexis s.r.o. erbjuder ett driftsystem och en kundtjänst (finska, svenska, engelska) från och med vecka 17. Verksamhetsutövare kan ansöka om identifieringskoder och unika identitetsmärkningar hos Allexis s.r.o. från och med den 10 maj, när den sekundära databasen från den databasleverantör som kommissionen utsett (Dentsu) tas i bruk.

Cigarettförpackningar och rulltobaksförpackningar ska vara försedda med unika identitetsmärkningar fr.o.m. den 20 maj 2019. Förpackningar som tillverkats före den 20 maj 2019 får vara i omsättning ett år, fram till den 20 maj 2020. På andra tobaksprodukter än cigarretter och rulltobak tillämpas bestämmelserna från och med den 20 maj 2024.

Partihandlare får från och med den 20 juli 2019 inte sälja cigaretter eller rulltobak till aktörer som saknar identifieringskoder. 

Konkurrensutsättningen av utfärdare av identitetsmärkningar för tobaksvaror sköttes av Hansel Ab. Det kom in sammanlagt sex anbud inom utsatt tid. Kriterier vid poängsättningen var priset, längden på den unika identitetsmärkningen och tidpunkten när tjänsten inleds. 

Ytterligare information: 

Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 343

Reetta Honkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 048

Tillbaka till toppen