Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Preciseringar som gäller förpackningarnas spårbarhet och säkerhetsmärkning i tobakslagen

Social- och hälsovårdsministeriet
5.12.2018 11.46
Pressmeddelande 188/2018

Bestämmelser om spårbarhet och säkerhetsmärkning i tobakslagen ska börja tillämpas i maj 2019. Enligt förslaget preciseras tobakslagen så att minst en äkthetsdetalj i säkerhetsmärkningen ska tillhandahållas av en från tobaksindustrin oberoende tredje part. Social- och hälsovårdsministeriet kan genom förordning utfärda närmare bestämmelser om oberoende.

I tobakslagen föreskrivs dessutom att för styckförpackningar med tobaksvaror som är avsedda för marknaden i Finland ska unika identitetsmärkningar utfärdas av en enhet som utnämnts av Finland.

Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen den 5 december, och lagen avses träda i kraft den 20 maj 2019. Med den föreslagna ändringen av tobakslagen genomförs EU-kommissionens beslut om säkerhetsmärkning av styckförpackningar med tobaksvaror.

Social- och hälsovårdsministeriet beslutade i september 2018 att de fem äkthetsdetaljer som krävs för de styckförpackningar med varor som släpps ut på marknaden i Finland är guilloche, optiskt variabel tryckfärg, icke-fluorescerande papper, mikrotryck och säkerhetsfibrer (osynliga). Med hjälp av säkerhetsmärkningen kan olaglig handel med tobaksvaror förebyggas. De är till hjälp när man till exempel utreder smuggling eller förfalskning av tobaksvaror.

Ytterligare information:

Laura Terho, jurist, tfn 02951 63550

Tillbaka till toppen