Hoppa till innehåll
Media

Ikraftträdandet av tobakslagen skjuts upp - försäljning av elektroniska cigaretter kräver fortfarande läkemedelstillstånd

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2016 14.34
Pressmeddelande 71/2016

Ikraftträdandet av Finlands nya tobakslag skjuts upp med några veckor. Enligt det ursprungliga schemat skulle den nya tobakslagen träda i kraft 20.5.2016, då EU:s tobaksdirektiv ska vara genomfört i alla medlemsstater. Regeringens proposition med förslag till ny tobakslag behandlas för närvarande i riksdagen. Genom den förslagna lagen ska EU:s tobaksdirektiv verkställas och samtidigt genomförs en fullständig översyn av den 40 år gamla tobakslagen.

Den nuvarande finska tobakslagstiftningen gäller tills den nya lagen träder i kraft. Detta innebär bland annat att man i nuläget tillämpar läkemedelslagstiftningen på elektroniska cigaretter. Försäljning av elektroniska cigaretter som innehåller nikotin kräver därmed läkartillstånd.

Den viktigaste orsaken till att ikraftträdandet av tobakslagen skjuts upp är att regeringens proposition i efterhand kompletterades med en proposition som skulle förbjuda rökning i bilar, om barn under 15 år är med.

Ytterligare upplysningar:

Laura Terho, jurist, tfn 02951 63550, [email protected]
Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63343

Tillbaka till toppen