Hoppa till innehåll
Media

Långsiktighet och öppen diskussion i nyckelroll när den framtida sociala tryggheten byggs upp

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2020 9.31
Pressmeddelande

Totalreformen av den sociala tryggheten, som inleds våren 2020, är ett av de stora reformprojekten under detta årtionde.

”Enigheten om en hållbar framtidsmodell uppnås bäst om medvetenheten och kunskapen om social trygghet ökar i hela vårt samhälle. Jag hoppas därför att det under reformprocessen förs en samhällsdebatt i och utanför den parlamentariska kommittén för social trygghet om värdegrunder och principer för den sociala tryggheten", säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen. ”Reformer kommer att genomföras stegvis redan under denna valperiod, men huvudfokus ligger på finländarnas sociala trygghet under nästa årtionde.”

Parlamentarisk kommitté bereder reformen under två valperioder

En parlamentarisk kommitté inrättas för beredningen av reformen. Kommitténs arbete sträcker sig över två valperioder. Som medlemmar i kommittén utnämns en ordinarie medlem från alla riksdagspartier, en riksdagsledamot, samt en ersättare för honom eller henne. I kommittén ska dessutom sakkunniga från organisationer, ämbetsverk och olika ministerier ingå. Dessutom stöds kommitténs arbete av sektioner. Kommittén kan till exempel låta sektionerna göra utredningar om olika problem som har samband med social trygghet. Kommittén rapporterar om sitt arbete till ministeruppföljningsgruppen, men arbetar inte under dess ledning.

”Kommitténs första uppgift är att nå en tillräcklig enighet om nuläget för den sociala tryggheten och om de problem som måste lösas. En sådan lägesbild har vi ännu inte gjort i Finland. I det forskningsbaserade kommittéarbetet försöker vi hitta lösningar genom att sätta oss in i fakta, föra fram olika synpunkter och diskutera konflikter på ett konstruktivt sätt. Först när en tillräcklig enighet har nåtts, finns det förutsättningar för att skapa en långsiktig färdplan och bygga upp den framtida sociala tryggheten. Det finns inga genvägar till de rätta lösningarna, och därför har vi reserverat två valperioder för reformen”, konstaterar kommitténs blivande ordförande Pasi Moisio.

Minister Aino-Kaisa Pekonens presskonferens om reformen av den sociala tryggheten hålls fredagen den 14 februari 2020 kl. 9.30. Inspelning av evenemangets webbsändning: 

Ytterligare information:

Tuulia Nieminen, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 635
Kirsi Varhila, kanslichef, tfn 0295163338 (kontakta per SMS först)

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 0295 163 085

Pasi Moisio, forskningsprofessor, tfn 029 524 7228, [email protected]
Juho Orjala, specialmedarbetare, tfn  0295163424

Med undantag av Pasi Moisio har e-postadresserna formen [email protected]

Tillbaka till toppen