Hoppa till innehåll
Media

Tre organisationer får sammanlagt 1,2 miljoner euro i statsunderstöd för att ordna mathjälp

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2020 9.47 | Publicerad på svenska 29.6.2020 kl. 12.21
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat 1,2 miljoner euro i statsunderstöd för mathjälp fram till utgången av 2021. Tre riksomfattande organisationer får understöd för att genomföra mathjälp:  Samaria rf (983 000 euro), Työttömien keskusjärjestö ry (120 000 euro) och Finlands Röda Kors (97 000 euro).

Mathjälpen har blivit en etablerad verksamhet, som når uppskattningsvis 20 000–25 000 personer i veckan. De som får mathjälp är i huvudsak personer som lever på grundskyddsförmåner och har en svag ställning på arbetsmarknaden. Under coronapandemin har fler hjälpbehövande, bl.a. barnfamiljer och unga, sökt sig till mathjälpen.

Utlysningen av understöd riktades till allmännyttiga samfund, organisationer och stiftelser som genomför mathjälp. De åtgärder som orsakades av covid-19-epidemin utmanade organisationerna att finna nya lösningar för att hjälpa dem som är i behov av mathjälp. Vid beviljandet av statsunderstöd söktes ändamålsenliga lösningar för att underlätta situationen.

Samtliga organisationer som beviljats understöd har etablerad verksamhet i fråga om att ordna mathjälp och utveckla den. De är också verksamma antingen i hela landet eller genom nätverk i flera regioner. Statsunderstödstagarna har ålagts samarbetsskyldighet för att undvika överlappningar.

Vid beviljandet av understöd låg tonvikten på att stödja verksamheten hos föreningar som ger mathjälp och utvecklingen av denna verksamhet enligt riksomfattande enhetliga grunder. Dessutom ville man säkerställa den geografiska täckningen samt verksamhetens verkningsfullhet och långsiktighet.

Understöd kunde sökas under tiden 1.4–15.4.2020. Sammanlagt 13 ansökningar kom in inom utsatt tid.

Mer information

Henna Leppämäki, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], tfn 0295 163 132

Tillbaka till toppen