Hoppa till innehåll
Media

Totalreformen av lagstiftningen om informationshantering inom social- och hälsovården inleds

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2021 11.16
Pressmeddelande 29/2021

Vid social- och hälsovårdsministeriet har det inletts ett projektprogram för att förnya lagstiftningen om informationshanteringen inom social- och hälsovården.

Syftet med reformen är att skapa en enhetlig lag om behandlingen av klientuppgifter inom social- och hälsovården. Lagen ska innehålla bestämmelser om dataskydd, behandlingen av handlingar, riksomfattande informationssystemtjänster och om styrningen av informationshanteringen. Författningsgrunden för informationshanteringen inom social- och hälsovården ska således bilda en tydlig, enhetlig och omfattande helhet som motsvarar kraven i grundlagen och Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning samt stöda utvecklingen av servicesystemet och tjänsterna inom social- och hälsovården och integrationen av social- och hälsovården.

I projektprogrammets första fas revideras t.ex. bestämmelserna om hur handlingar hos privata tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster som avslutat sin verksamhet ska förvaras och vem som ska vara registeransvarig för dem samt om hur de patientuppgifter som ska dokumenteras i socialvårdstjänsterna ska behandlas. Dessutom ska bestämmelser om journalhandlingar, såsom förvaringstiderna för handlingarna, tas in i lag. 

I den andra fasen granskas patient- och klientuppgifternas användningsbehov och användningsändamål i större utsträckning som en del av utvecklingen av tjänsterna och lagstiftningen om dem.

Om tidsplanen för reformen

Reformen är en omfattande helhet. Programmet genomförs under minst två regeringsperioder. Målet är att ändringarna i den första fasen ska hinna behandlas ännu under denna regeringsperiod. Reformen bereds vid ministeriet som tjänsteuppdrag, men den förutsätter ett omfattande samarbete med organisationer och sakkunniga inom social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet kommer under år 2021 att ordna arbets- och diskussionsmöten med intressegrupper.

Varför genomförs reformen?

Den nuvarande lagstiftningen är splittrad och delvis föråldrad, och tillämpningen och samordningen av lagarna har varit en utmaning. De nya möjligheter som den tekniska utvecklingen medför har också gett upphov till nya regleringsbehov. I synnerhet behandlingen av klient- och patientuppgifter samt utlämnandet av uppgifter mellan social- och hälsovårdstjänsterna och de gemensamma tjänsterna kräver ändringar.

Ytterligare information

Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, tfn 02951 63702, [email protected]
Marja Penttilä, specialsakkunnig, tfn 0295 163 682, [email protected]
Joni Komulainen, regeringsråd, tfn 0295 163 453, [email protected]

Tillbaka till toppen