Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i behörighetskraven för tornkransförare

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2019 13.26
Pressmeddelande

Behörighetskraven för tornkransförare ändras så att avläggande av yrkesexamen eller en behövlig del av en sådan examen i fortsättningen krävs endast av arbetstagare som manövrerar en tornkran med ett lastmoment på över 25 tonmeter.

För manövrering av en liten tornkran, dvs. en tornkran med ett lastmoment på högst 25 tonmeter, krävs i fortsättningen ett skriftligt tillstånd av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska försäkra sig om att arbetstagaren har fått tillräcklig utbildning för säker användning av kranen.  

Skriftligt tillstånd krävs också för arbete som så kallad lastkopplare, dvs. den arbetstagare som fastgör lasten på en kran som är avsedd att användas för montering. Bakgrunden till ändringen är att lastkopplarens yrkesskicklighet har stor betydelse för säkerheten i lyftarbetet.

I den nya förordningen ingår också ändringar i bestämmelserna om idrifttagningsbesiktning och återkommande besiktning av arbetsutrustning: lastkranar som är monterade på en skogstraktor och avsedda att användas för skogsarbete avgränsas från tillämpningsområdet för idrifttagningsbesiktningarna och de återkommande besiktningarna, medan betongpumpbilar, hissar för underhåll av vindkraftverk och staplingskranar tas in i tillämpningsområdet för dessa besiktningar.

Förordningen träder i kraft den 1 mars 2020.

Ytterligare information

Kaisu Ahtola, regeringssekreterare, tfn 0295 163 785, [email protected]

Tillbaka till toppen