Hoppa till innehåll
Media

Utkomststödets grunddel hålls på nuvarande nivå 2016

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2015 14.18
Pressmeddelande 219/2015

Utkomststödets grunddel hålls 2016 på samma nivå som i år, trots att folkpensionsindexet sänks. I år är grunddelen för ensamstående 485,50 euro i månaden. Republikens president stadfäste den 17 december 2015 den lagändring som gäller utkomststödets grunddel.

Utkomststödets belopp justeras årligen enligt folkpensionsindex. Nästa år sänks folkpensionsindexet med 0,4 procent. Denna sänkning minskar också utkomststödets grunddel. För att utkomststödets grunddel nästa år ska hållas på nuvarande nivå, höjs det i lag angivna grunddelsbeloppet.

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand, och syftet med det är att trygga en persons och familjs utkomst och främja möjligheterna att klara sig på egen hand. Utkomstskyddets grunddel täcker de vanliga utgifter som anknyter till en oundgänglig försörjning. Sådana utgifter är bland annat utgifter för mat, kläder, smärre hälso- och sjukvårdsutgifter och andra motsvarande utgifter som hänför sig till det dagliga uppehället.  

Ytterligare information:

Sanna Pekkarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63434, [email protected]

Tillbaka till toppen