Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommuninfo: Utkomststödets grunddel förblir oförändrad år 2016

Social- och hälsovårdsministeriet
7.12.2015 10.37
Nyhet

Regeringen vill bevara utkomststödets grunddel på samma nivå år 2016 som i år trots att folkpensionsindex sänks.

Eurobeloppen av grunddelarna är därmed desamma 2016 som år 2015 under förutsättning att riksdagen godkänner lagförslaget i regeringens proposition och republikens president stadfäster lagen.

Samma eurobelopp för utkomststödets grunddelar tillämpas i alla kommuner. Grunddelen för ensamstående är 485,50 euro per månad fr.o.m. 1.1.2016. För ensamförsörjare är utkomststödets höjda grunddel 534,05 euro per månad.

Enligt 9 a § i lagen om utkomststöd justeras beloppen av utkomststödets grunddel årligen enligt folkpensionsindex. Nästa år sjunker folkpensionsindex med 0,4 %. Statsminister Juha Sipiläs regering föreslår att beloppet av utkomststödets grunddel enligt lagen om utkomststöd höjs år 2016 för att grunddelen av utkomststödet ska kvarstå på 2015 års nivå trots att folkpensionsindex sjunker med 0,4 procent.

För mer information:

Jaakko Ellisaari, överinspektör, [email protected]
Sanna Pekkarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63434, [email protected]

Utkomststöd

Kommuninfo
Tillbaka till toppen