Hoppa till innehåll
Media

Tillsammans kan vi göra Finland till modellandet inom klient- och patientsäkerhet 2026

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 10.44
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet och Klient- och patientsäkerhetscentret välkomnar alla att delta i att göra Finland till ett modelland inom klient- och patientsäkerhet 2026. 

Alla behövs för att förbättra klient- och patientsäkerheten – klienter, patienter och deras närstående, yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården samt chefer och politiker som beslutar om resurserna och verksamheten. 

Den nya klient- och patientsäkerhetsstrategin och dess genomförandeplan 2022–2026 publicerades denna vår.

I enlighet med strategin tar vi i bruk rekommendationer som baserar sig på bästa tillgängliga forskningsrön så att de gagnar yrkespersoner, patienter och klienter i alla organisationer och på alla verksamhetsnivåer. I Finland ska varje klient och patient erbjudas en trygg vård och service som motsvarar de egna behoven.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar tillsammans med institutionerna inom sitt förvaltningsområde för strategins åtgärder på nationell nivå. Klient- och patientsäkerhetscentret samordnar, erbjuder systematiska förfaranden och stöder, följer upp och utvärderar välfärdsområdenas genomförande av strategin.

Ytterligare information: 

Kaisa Halinen, medicinalråd, [email protected]

Tillbaka till toppen