Hoppa till innehåll
Media

Tillhandahållare av socialvårdstjänster blir skyldiga att ansluta sig till Kanta-tjänsterna – den nya kunduppgiftslagen träder i kraft den 1 november 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2021 13.27
Pressmeddelande 236/2021

Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, dvs. kunduppgiftslagen, har godkänts. Lagen träder i kraft den 1 november 2021. Genom den nya lagen upphävs den gällande lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården. Samtidigt har det gjorts ändringar också i lagen om elektroniska recept och vissa andra lagar.

Genom den nya kunduppgiftslagen åläggs tillhandahållare av socialvårdstjänster att ansluta sig till de riksomfattande Kanta-tjänsterna. I och med lagen blir det också möjligt att överlåta klientuppgifter inom socialvården till andra tillhandahållare av socialvårdstjänster via Kanta-tjänsterna. Skyldigheten att ansluta sig till Kanta-tjänsterna när det gäller de privata tillhandahållarna av hälso- och sjukvårdstjänster har preciserats.  

Tack vare utvidgningen av anslutningsskyldigheten kan uppgifter lämnas ut mellan de som tillhandahåller tjänster, förutsatt att uppgifterna är nödvändiga och de har rätt att behandla dem. Genom att tillåta eller förbjuda överlåtelse av uppgifter kan klienten själv bestämma om uppgifterna får överlåtas till andra tjänstetillhandahållare. Överlåtelsetillståndet är en ny skyddsåtgärd som baserar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning. Tillståndet kan till sina verkningar jämföras med det breda samtycke som för närvarande förutsätts vid överlåtelse av uppgifter via Kanta inom hälso- och sjukvården.   

Klienter kan föra in sina egna uppgifter om välbefinnande i informationssystemen

Genom den nya lagen utvidgas de riksomfattande informationssystemtjänsterna så att klienter kan föra in sina egna uppgifter om välbefinnande eller uppgifter från välbefinnandeapplikationer i ett nytt datalager för egna uppgifter som finns i Kanta. De uppgifter om välbefinnande som införs ska vara tillgängliga för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, som använder uppgifterna på ett datatekniskt tillförlitligt sätt med klientens samtycke. Klienten kan också ge en annan person fullmakt att använda de elektroniska tjänsterna för sin räkning.

I kunduppgiftslagen föreskrivs om registreringen av klientuppgifterna i Kanta-tjänsterna

I kunduppgiftslagen anges de övergångsperioder inom vilka klient- och patienthandlingarna ska registreras i Kanta-tjänsterna. Övergångsbestämmelserna ersätter den gällande förordningen av social- och hälsovårdsministeriet om riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården. 

Ytterligare information

Joni Komulainen, regeringsråd, [email protected] 
Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen